CALIFORNIA, HOA KỲ


Ðem giáo lý Sư Phụ vào thực hành


Ban Báo chí Los Angeles ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)

Vào ngày 20 tháng Giêng, Kim niên 4 (2007), với tình thương của Sư Phụ, đồng tu Los Angeles tổ chức một buổi ăn tối gồm những món chay hảo hạng tại trung tâm tạm trú Armories ở thành phố Santa Ana, California.

Gần 200 người đến dự buổi ăn tối. Một số áo ấm, nón, găng tay, cũng như những vật dụng vệ sinh cá nhân khác đã được phân phát cho những bạn vô gia cư. Sát cánh bên nhau, các sư huynh sư tỷ cùng nhau làm việc giúp phục vụ mọi người trong khi một cảm giác thương yêu bao trùm bầu không gian. Sau sinh hoạt này, những bạn vô gia cư ùa đến bày tỏ lòng biết ơn của họ, nhiều người cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ được đối xử với tình thương và sự kính trọng như vậy". Câu trả lời chung của đồng tu là: "Ðừng cảm ơn chúng tôi. Hãy cảm ơn Thượng Ðế". Một người phát biểu: "Thật quý hóa thay có những người trên thế giới này biết quan tâm đến kẻ khác".