Do sư tỷ đồng tu Sheila Coodin, Vancouver, Gia Nã Ðại (nguyên văn tiếng Anh)
Cô Karen Hussar, sinh viên đang lấy bằng tiến sĩ của ngành Giáo dục tại Ðại học Harvard, đang nghiên cứu về những trẻ em từ 6-10 tuổi đã trở thành trường chay, để viết bài luận văn về những lý do trẻ em trở thành ăn chay.

Cô nghiên cứu tổng cộng 45 trẻ em và tìm hiểu, qua hình thức đóng vai diễn, về lý do chấp nhận ăn rau cải của chúng. Cô có 4 loại lý do khác nhau: đạo đức, cá nhân, ăn thịt, và xã hội. Với sự ngạc nhiên của cô, hầu hết trẻ em chọn ăn chay vì lý do đạo đức. Thí dụ, Alejandra Tumble, 10 tuổi, cho biết tại sao em trở thành trường chay. Em nghĩ một con heo có thể đem biến chế thành miếng thịt mỏng màu hồng là một điều kỳ dị, và em nghĩ rằng ăn miếng thịt đó là việc không đúng. Nhiều trẻ em, ngay cả những em đến từ gia đình không ăn chay, cũng có những lý do tương tự, như "em không thích ý tưởng giết hại thú vật", hay là "em yêu thích thú vật và em không muốn ăn chúng. Em chỉ muốn làm người tốt".

Cô Hussar tin rằng chúng ta có thể học hỏi rất nhiều về đạo đức từ những trẻ em ăn chay vì chúng không có viết sẵn hay đặt sẵn câu trả lời trước để giải thích quyết định của chúng, vì thế chúng cho ra những câu trả lời chân thật về lý do quyết định giữ trường chay của chúng.

Nghiên cứu này cũng rất lý thú vì kết quả cho thấy trẻ em có khả năng thực hiện những quyết định đạo đức độc lập ở lứa tuổi nhỏ như vậy.  

http://www.gse.harvard.edu/news_events/features/2006/08/08_hussar.html