Thành phố Greater Vancouver
chấp nhận trường chay


Do Ban Báo chí Vancouver (nguyên văn tiếng Anh)


Paradise Vegetarian Noodle House, một nhà hàng chay do đồng tu làm chủ và điều hành tại Greater Vancouver, Gia Nã Ðại, đã khai trương từ ba năm về trước. Cứ vài tháng là có một bài bình luận rất khẳng định về nhà hàng của họ trong một của hai tờ báo chánh tại Vancouver. Tuy nhiên, gần đây, hai đồng tu chủ nhà hàng cho biết có một sự gia tăng rõ rệt trong quyết tâm giữ trường chay của số khách hàng dễ thương của họ. Khách đến, thử thức ăn, trở lại lần nữa, và nói họ đã trở thành trường chay! Tại nhà hàng cũng có cung cấp công thức nấu chay và tin tức, kể cả tờ thông tin Lối Sống Mới và Sách Biếu với 11 ngôn ngữ khác nhau.Nhà hàng nằm ngay ranh giới của hai thành phố nhỏ tạo thành Greater Vancouver. Vào liên tiếp hai ngày 7 và ngày 9, những tờ báo của vùng New Westminster và Burnaby đã lần lượt đăng bài vở khẳng định và tin tức hữu ích về nhà hàng, mà cũng có thể xem trên mạng lưới, bao gồm tờ thông tin Lối Sống Mới và giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư về lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, và lợi ích của việc ăn chay nói chung. Hai tờ báo được phân phát từng nhà, tổng số có tới hơn 65 ngàn gia đình, cộng thêm nhiều nơi công cộng.

Ðúng vậy, thiên đàng ăn chay đang ở đây và ngay lúc này, và càng ngày càng thêm nhiều người vui vẻ dấn bước vào!  


Bài báo trong tờ Royal City Record, ngày 7 tháng 2, Kim niên 4 (2007):
http://www.royalcityrecord.com/issues07/022107/community.html http://www.royalcityrecord.com/issues07/022107/community/022107co1.html
http://www.royalcityrecord.com/issues07/022107/community/022107co2.html


Bài báo trong tờ Burnaby NOW, ngày 9 tháng 2, Kim niên 4 (2007):
http://www.burnabynow.com/issues07/022207/community.html

http://www.burnabynow.com/issues07/022207/community/022207co1.html
http://www.burnabynow.com/issues07/022207/community/022207co2.html