Cách chắc chắn để tới bệnh việnThanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003,
Florida, Hoa Kỳ - (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755Một người lẩm cẩm đang đứng giữa ngã tư đường đông xe cộ lúc một cảnh sát viên đang đứng chỉ đường, và ông này cứ làm phiền viên cảnh sát vì ông ta thấy rối rắm: "Ông cảnh sát làm ơn! Có thể nào cho tôi biết làm sao tới bệnh viện không?" Viên cảnh sát bận quá nên trả lời: "Cứ đứng hoài ở đây đi rồi ông sẽ tới đó!"