Troud, Bảo Gia Lợi, ngày 15 tháng 2, 2007 (nguyên văn tiếng Bảo Gia Lợi)
Mọi người sẽ trở thành ăn chay


Do Ban báo chí Bảo Gia Lợi (nguyên văn tiếng Bảo Gia Lợi)

Một bài viết dài nguyên trang, tựa đề "Mọi người sẽ trở thành ăn chay", dựa theo cuốn sách của Jeremy Rifkin "Giấc mơ người Âu: Viễn ảnh tưởng lai của Âu châu âm thầm che khuất giấc mơ người Mỹ", được đăng trong một trong tờ báo quan trọng Troud của Bảo Gia Lợi. Phía bên mặt của trang báo là hình của Paul McCartney (người ca sĩ trường chay), và hàng chữ đề "KHÔNG ăn thịt!" Những người ăn chay nổi tiếng khác, như tổng thống của Slovenia, Gwyneth Paltrow, Leo Tolstoy, và Leonardo da Vinci cũng được nêu danh.

Ðây là một bản tin vô cùng khích lệ cho chúng ta, bởi vì cả trang báo nói về thuyết ăn chay và rất lạc quan! Chúng tôi rất vui mừng nhìn thấy sự thay đổi mạnh mẽ ở Bảo Gia Lợi.