Sự trao đổi công bằng


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003,
Florida, Hoa Kỳ - (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755

John và Josh vào một nhà hàng, lấy hộp cơm trưa họ đem theo ra, rồi mỗi người bắt đầu ăn bánh mì kẹp của mình.

Bồi bàn tới nói: "Này! Hai vị không được ăn bánh mì của mình ở đây!"

Thế là hai người đổi bánh mì với nhau!