Nam Dương

 
Mang tình thương
và sự cứu trợ
đến cho
nạn nhân động đất
miền tây Sumatra

Ban Báo chí Medan ghi chép (nguyên văn tiếng Nam Dương)Một trận động đất mạnh với cường độ 5.8 Richter đã xảy ra tại các huyện và các thành phố miền tây Sumatra, Nam Dương, vào ngày 6 tháng 3, 2007, và một chuỗi hậu chấn liên tục sau cơn động đất chính đã khiến hàng trăm căn nhà sụp đổ, dẹp nát, hay bị thiệt hại trầm trọng. Ðiện trong một số vùng của thành phố bị cắt đứt. Cho đến hôm nay, số người thiệt mạng đã vào khoảng 70 và số người bị thương trầm trọng là 556.

Khi nghe tin về trận thiên tai, chúng tôi gọi hai đồng tu sinh sống ở Padang để hỏi thêm tin tức. Vào ngày 9 tháng 3, ba đồng tu từ Trung tâm Medan đáp chuyến bay tới Padang, thủ đô của Tây Sumatra. Rồi hai đồng tu ở đó đưa chúng tôi đến với một vị giám mục Công giáo, người đang cứu trợ các nạn nhân, để hỏi thêm tin tức. Chúng tôi cũng đi gặp vị viên chức chính phủ hiểu biết về tình trạng ở đó để tìm hiểu xem nạn nhân nào cần được giúp đỡ nhất và những phẩm vật thiết yếu nào đang cần.

Sau đó chúng tôi đi mua ngay những phẩm vật cần thiết bao gồm sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, mì ăn liền và bánh bích quy. Nhờ sự gia trì của Sư Phụ, khi chúng tôi bắt đầu gói hàng thì có khoảng 18 người dân địa phương, kể cả học sinh tiểu học và mẹ của chúng, bất chợt xuất hiện để giúp.Hôm sau, ngày 10 tháng 3, đồng tu chúng ta đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất và bị cô lập để phát tiếp liệu cứu trợ. Tổng cộng có 1023 gói hàng được phát cho nạn nhân song song với tờ thông tin Lối Sống Mới của Sư Phụ.

Các nạn nhân rất biết ơn vì chúng tôi là nhóm đầu tiên tận tay phát phẩm vật cứu trợ cho họ và chia sẻ tình thương của chúng tôi với họ. Với sự hướng dẫn và gia trì của Sư Phụ, mọi việc đều trôi chảy và thành công mỹ mãn. Chi phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội của Ngài
để cứu trợ nạn nhân động đất ở Tây Sumatra, Nam Dương

Chi tiết
Số tiền (Ðồng Rupiah Nam Dương)
Biên lai số
Lương thực (sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, mì ăn liền và bánh bích quy)
23,348,000
A1~A2
Bao ny-lông (để gói tiếp liệu), giấy viết, v.v...
246,000
B
Chuyên chở (mướn xe vận tải)
950,000
C1
Linh tinh (vé máy bay cho 2 nhân viên ban làm việc, khách sạn & thực phẩm cho ban làm việc)
3,597,000
D1~5
Tổng cộng
                Rupiah 28,141.000
Mỹ kim $ 3.100