ÂU LẠC
Sư Phụ đóng góp cho
Quỹ Hỗ trợ Giáo dục - Nhân đạo


Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 184

Tờ tuần báo Kinh tế nông thôn, Âu Lạc, thứ bay, từ ngày 17 đến 23, 2007 (nguyên văn tiếng Âu Lạc)


Tờ tuần báo Kinh tế nông thôn, phát hành khắp toàn quốc với hơn 100.000 bản, gần đây có đăng một bài tường trình về đóng góp 30.000 Mỹ kim của Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục - Nhân đạo trực thuộc Trung Ương Hội khuyến học Việt Nam. Ðây là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận với mục đích là hỗ trợ công tác phát triển giáo dục, phục vụ vì cộng đồng 54 sắc tộc anh em đang gặp khó khăn ở Âu Lạc (Việt Nam).

Theo lời tường trình của ký giả Tân Phong của tờ Kinh tế nông thôn: "Vừa qua, tổ chức có nhận được 30.000$ Mỹ kim từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ở Mỹ". Ông Trần Minh Tâm, giám đốc của tổ chức, cho biết: "Số tiền do nhà hảo tâm trong và ngoài nước trao tặng sẽ được sử dụng vào mục đích giáo dục nhân đạo, phục vụ cho học sinh nghèo, trẻ em cơ hàn, lang thang, trẻ em vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện đến trường tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Theo dự kiến, năm 2007 quỹ sẽ dành 10.000 suất học bổng để có thể hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học, xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho giáo viên nghèo ở vùng sau vùng xa, xây thêm trường học".

Giám đốc Trần Minh Tâm bày tỏ sự biết ơn sâu xa đến tình thương và sự quan tâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư cho các em học sinh và những người kém may mắn. 

(Từ trái) 3 đồng tu, ông Nguyễn Mạnh Cầm (Chủ tịch Trung Ương Hội khuyến học Việt Nam) và 3 thành viên từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục - Nhân đạo (hình từ Hà Nội).
Tấm chi phiếu đóng góp 30.000$ Mỹ kim được trao cho Giám đốc Trần Minh Tâm của Quỹ Hỗ trợ Giáo dục - Nhân đạo.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng (trái), Phó chủ tịch Lương Ngọc Toản (thứ ba từ phải), một thành viên của Quỹ Hỗ trợ Giáo dục - Nhân đạo (thứ hai từ phải), ông Trần Minh Tâm (phải).
Báo chí truyền thông đang lắng nghe
và viết bài tường trình.

Ông Lương Ngọc Toản, phó chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Giáo dục - Nhân đạo, đang đọc bài diễn văn,
kính lời cảm tạ đến Sư Phụ.