Nhìn lại những năm qua

 


 Ðể xem những hoạt động cứu trợ nhân đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài, xin viếng trang mạng:
http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian
(Danh sách có thể dò theo năm, quốc gia/vùng và loại hoạt động).


Thanh Hải Vô Thượng Sư, người được biết đến và yêu mến bởi những người được Ngài giúp đỡ, sống theo thông điệp của tình thương; Ngài là một nhà từ thiện nổi tiếng, một nghệ sĩ, và một vị thầy với những viễn ảnh tâm linh lớn lao. Tình thương và sự giúp đỡ của Ngài vượt khỏi mọi ranh giới màu da và chủng tộc, đến với hàng triệu người trên khắp thế giới.


Có thể thấy từ những thí dụ điển hình về những đóng góp trong những năm qua, rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư và những hội viên Hội Quốc tế luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi nào cần thiết, đặc biệt cho những người tại những vùng hẻo lánh ít người biết đến.

Sự cứu trợ của các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư rất cấp tốc nhanh nhẹn, họ thường là những người đầu tiên có mặt tại những địa điểm thiên tai. Các toán cứu trợ của Hội làm việc nhanh chóng và hữu hiệu đến độ những nỗ lực của họ hiếm khi được báo chí biết đến. Thí dụ như, ngay sau thảm họa 9-11 tại Nữu Ước, hội viên Hôļi Quốc tế không những là một trong một vài hội đoàn được phép vào Khu Bình Ðịa (Ground Zero), mà họ còn được phép ở lại mấy tuần đó, phục vụ thức ăn và cà phê mỗi ngày cho các nhân viên cứu cấp và những người khác. Hoạt động này, cũng như những đóng góp trực tiếp khác cho nạn nhân bị thương tích, hoặc gia đình những nạn nhân đã qua đời, tổng cộng đến khoảng 360.000$ Mỹ kim. Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng là những người đầu tiên có mặt tận nơi sau cơn bão Katrina, Rita và Wilma; tại Nam Dương vào năm 2005 cho công cuộc cứu trợ sau nạn sóng thần, và tại Formosa (Ðài Loan) để giúp đỡ sau trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999.

Những hoạt động cứu trợ của Thanh Hải Vô Thượng Sư đến với mọi góc cạnh của thế giới. Bởi vì những thành viên của Hội sinh sống tại như trong mọi quốc gia trên thế giới, họ có khả năng phản ứng lập tức ngay sau khi thiên tai xảy ra, và có thể liên lạc bằng ngôn ngữ địa phương. Ðiều này thường đem lại nguồn an ủi lớn cho các nạn nhân thiên tai.

Ngoài những sự giúp đỡ trực tiếp khi có thiên tai, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn đóng góp rất nhiều cho những tổ chức thiện nguyện như Liên Hiệp Quốc, Hồng Thập Tự Quốc tế, Action Aid, NSPCC, WWF, Ðội quân Cứu tế (Salvation Army), Hội Y sĩ Không Biên giới (Medecins Sans Frontieres), Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ thú vật, viện mồ côi, nhiều tổ chức từ thiện và những hội đoàn trợ giúp nạn nhân chiến tranh, bệnh nhân AIDS, bệnh cùi, người tàn tật, trẻ em bất hạnh, người già cả, học sinh nghèo v.v...

Những hoạt động từ thiện khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư bao gồm việc giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn để giúp họ tái xây dựng đời sống một cách tích cực. Thí dụ như, nhiều giếng nước đã được đào tại Cam Bốt và Kenya để cung cấp nước uống; và hàng ngàn tấn gạo đã được đóng góp để cứu đói tại Bắc Hàn và Cam Bốt. Ngoài ra, Những trại tỵ nạn trong các quốc gia Hồng Kông, Phi Luật Tân, Thái lan, Tân Gia Ba và Nam Dương cũng được những đóng góp về phương diện tài chánh và vật chất.

 Báo cáo "Hoạt động Cứu trợ Từ thiện của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài" không thể bao gồm tất cả mọi hoạt động, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để thâu thập mọi dữ kiện. Thêm vào đó, những văn bản chánh thức đã không được lưu lại trước năm 1989. Ngoài ra, không kể đến những đóng góp âm thầm của Ngài trên khắp thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã đóng góp rất nhiều trong nhiều hoạt động từ thiện khác kể từ năm 1984, khi Ngài bắt đầu hoằng dương Ðạo pháp tại Formosa (Ðài Loan).