Những cải thiện tích cực trên tinh cầu
HỒNG KÔNG

Một tờ báo tập trung chỉ vào tin khẳng định
Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 166

Positive News, (Bản tin Khẳng định), một tờ tuần báo quốc tế được in bằng cả hai thứ tiếng Anh và Trung Hoa, đã phát hành tại Hồng Kông.
,br> Chủ bút Peter Lloyd nói: "Tin tức khẳng định là một ý kiến đã đến đúng thời. Thật vui khi nghe được toàn những lời tri ân đối với một tạp chí chỉ chú trọng vào những tin lạc quan. Tôi hy vọng tờ báo sẽ tạo xúc tác nhu cầu duy trì sinh thái và cách sống nhẹ nhàng ở Hồng Kông và Trung Quốc".

Có thêm những tờ báo tường trình những điều khẳng định quả là một tin vui!