Ngài khiến con nên người


Sáng tác và hình vẽ của Yimy, Surrey, Anh Quốc (nguyên văn tiếng Anh)


Con không thể ngưng ca hát và nhảy múa trong lòng bởi vì tình thương của Ngài và Ngài đã khiến con trở thành như vậy.
T hức dậy giữa màn đêm
Sao trời còn soi sáng
Cừu nhà vẫn ngủ êm
Ta bắt ánh Hào quang
Ta lắng nghe Thánh nhạc
Với tất cả tâm can.
N gài khiến con lớn khôn
Vững mạnh một tâm hồn
Bởi hào quang rực lửa.
Ngài khiến con ca hát
Nhảy múa lòng hân hoan
Với tiếng nhạc dịu dàng.

N gài khiến con biết thương
Tâm hồn biết rung động
Với biển tình mênh mông.
Ngài khiến con cười vui
Trẻ trung và hoan hỷ
Với giọng nói thần kỳ.

C on muốn chiếu ánh sáng
Hầu giúp rẽ đường mây
Con ước được cùng bay
Ðể Ngài thôi đơn độc.

M ỗi lần tưởng nhớ Ngài
Là bước vào thiên cảnh.
Thương yêu là bản tánh
Thương Ngài là đời con
Bởi vì Ngài khiến con
Trở thành được như vậy.