HÀN QUỐC


Kinh nghiệm trồng trọt hữu cơ cho trẻ em


Tổng hợp từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 186

[Vĩnh Ðồng] Vào ngày 18 tháng 3, Kim niên 4 (2007), trong khi các đồng tu đang thưởng thức một ngày bế quan, một số trẻ em từ các gia đình Quán Âm có được kinh nghiệm trồng trọt theo phương pháp hữu cơ trong sân của Trung tâm Vĩnh Ðồng. Sau khi làm phẳng đất, các em chọn những hạt giống chúng ưa chuộng và đem trồng cùng với một ít phân bón hữu cơ. Những hạt giống lúa kiều mạch cũng được gieo trong thửa ruộng kế bên. Hy vọng rằng khoảng một tháng sau sẽ có một số rau cải sẵn sàng để ăn. Một sư huynh, là một nông gia có bằng chứng nhận của nhà nước về trồng trọt theo phương pháp hữu cơ, giải thích lý dọ việc ăn thực phẩm trồng theo phương pháp hữu cơ làquan trọng. Trong đất đai có vô số vi khuẩn.

Nếu chúng ta bảo vệ và giúp đỡ chúng, chúng sẽ biết ơn chúng ta và cho nhiều chất bổ dưỡng vào rau cải. Vì thế, rau cải trở nên tươi tốt hơn và không mang hóa chất có thể làm hại cho cơ thể của chúng ta, và những người tiêu thụ rau cải cũng sẽ trở nên khoẻ mạnh. Những vi khuẩn này vô hình nhưng rất quí báu. Ðây là phương pháp trồng trọt hợp môi sinh. Các em cũng được dạy rằng nếu chúng trồng hạt giống với tình thương, thì rau cải sẽ mọc ra nhiều hơn.
 

Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm