FORMOSAMừng một lối sống
trường chay và tâm linh
tại Hội Hoa Ðỗ Quyên


Ban Báo chí các trường đại học Ðài Bắc tường trình (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

[Ðài Bắc] Vào ngày 17-18 tháng 3, Kim niên 4 (2007), quan khách đến dự Hội Hoa Ðỗ Quyên hàng năm do trường đại học Quốc gia Ðài Loan (NTU) tổ chức đã được giới thiệu về một lối sống trường chay và tâm linh. Các đồng tu thuộc Hội Ánh sáng và Âm thanh của trường đại học đặt tên cho nỗ lực phát huy của họ theo quyển sách mới của Sư Phụ "Tinh hoa về tâm linh của những truyền thuyết cổ Trung Hoa" và mặc y phục truyền thống Trung Hoa cho hợp với chủ đề này.

Những ấn phẩm của Sư Phụ trưng bày tuyệt đẹp đã thu hút số đông sinh viên và quan khách. Nhiều người nhận được tờ thông tin Lối Sống Mới, tấm lót bàn hoặc bìa đựng hồ sơ đã tiến đến gian hàng của chúng tôi để hỏi thêm chi tiết.

Sinh hoạt hai ngày này chấm dứt trong niềm vui và hoan hỷ. Chúng con rất tri ân Sư Phụ từ mẫu đã gia trì để sinh hoạt này được tiến hành một cách thuận lợi đồng thời đong đầy lòng chúng con với pháp hỷ nội tâm.
 Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm