ANH QUỐC
Kiến tạo mạng lưới
khẳng định khắp toàn cầu


Tổng hợp từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 186

[Luân Ðôn] Vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng 3, Kim niên 4 (2007), Trung tâm Luân Ðôn, Anh Quốc, nhận được điện thoại bất ngờ của Sư Phụ trong dịp Ngày Thánh Patrick và Ngày Lễ Mẹ ở Anh Quốc.

Sư Phụ nói, "Tôi hãnh diện về quý vị, và tôi chúc quý vị những gì tốt đẹp nhất trong Ngày Thánh Patrick cũng như mọi ngày!" Ngài cũng nói mọi người nên làm ký giả để cung cấp những tin tức tốt lành vòng quanh thế giới. Chúng ta phải góp phần vào mạng lưới này để chúng ta có thể tạo thêm nhiều lực lượng khẳng định hơn trên hành tinh này. Cùng nhau, chúng ta có thể kiến tạo một mạng lưới khẳng định toàn cầu để nâng cao tâm thức của nhân loại, để cứu vãn hành tinh cho thế hệ tương lai.

Lắng nghe tiếng nói của Sư Phụ thân yêu và những lời trí huệ của Ngài đã làm cho ngày xuân càng tươi đẹp hơn bao giờ hết.
 

Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm