PHÁP QUỐC
Người tốt là ánh sáng
của thế giới


Tổng hợp từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 186

[Ba Le]] Ðồng tu ở Trung tâm Ba Lê cũng nhận được điện thoại bất ngờ tuyệt vời của Sư Phụ để chia sẻ những lời chúc nồng ấm của Ngài. Sư Phụ nói bằng tiếng Pháp: "Tôi chỉ muốn chúc quý vị ngày lễ Thánh Patrick vui vẻ. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã làm những người tốt, những công dân tốt và cảm ơn tất cả những điều tốt mà quý vị đã làm trong cuộc sống, cho thế giới. Chúng ta cố gắng hết mình, bởi vì chỉ một ánh sáng cũng có thể soi sáng cả không gian".

Lắng nghe những lời của Sư Phụ, các đồng tu cũng rất tri ân Ngài về sự hướng dẫn xuất sắc của Ngài trong việc dìu dắt chúng ta sống cuộc đời đạo đức và khai ngộ.
 

Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm