Nhà máy phát điện bằng sóng biển
Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 176

Không xa ngoài khơi bờ biển Úc Ðại Lợi là một nhà máy điện thương mại đầu tiên dùng sóng biển để tạo điện. Nhà máy này đã cung cấp điện cho 500 gia cư ở Nam Sydney, Úc Ðại Lợi, với điện lực và nước uống trong lành. Ðiện lực được tạo ra khi sóng biển được đánh vào một ống phễu hướng mặt về phía biển; lực này đẩy không khí qua ống chạy vào một tuabin, có thể bơm ra 500 kw điện không ô nhiễm, cung cấp hệ thống điện địa phương mỗi ngày. Nhà máy điện này là mô hình mẫu cho một thiết kế lớn hơn, sẽ được xây ở vùng duyên hải miền nam Úc Châu.

Hạ Uy Di, Tây Ban Nha, Nam Phi, Mễ Tây Cơ, Chí Lợi và Hoa Kỳ đã có ý xây cất những nhà máy tương tự. Ông John Bell, giám đốc tài chánh của hãng Energytech, người phát minh nhà máy điện dùng sóng biển, nói rằng: "Năng lượng trong sóng biển là nguồn năng lượng dẫy đầy nhất của bất cứ nguồn năng lượng thiên nhiên này. Gần như luôn luôn hiện hữu, và không biến mất như mặt trời và gió".

Chúc mừng Úc Ðại Lợi trong việc sử dụng nguồn năng lượng trong sạch, không làm hại môi sinh! Mẹ Thiên Nhiên rất biết ơn!  


http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/40636/