Một giấc mơ ý nghĩa
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) -DVD số 755


Một người vợ thức giấc nói với chồng: "Anh ơi, em vừa nằm mơ thấy anh tặng cho em một xâu chuỗi ngọc trai để làm quà sinh nhật. Anh nghĩ giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì?"

Ông chồng đáp: "Ðợi tối nay rồi em sẽ hiểu được! Ðừng lo, em sẽ biết".

Tối hôm đó, người chồng về nhà với một gói nhỏ trong tay và đưa cho vợ. Cô vợ mừng rỡ, xé toạt bao gói ngoài ra. Ðó là: "Ý nghĩa của những giấc mơ"!