Phí tổn cho những phẩm vật cứu trợ
do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cameroon
mang đến cho nạn nhân vô gia cư ở Bamenda


Chi tiết về phẩm vật cứu trợ
Số tiền
(đồng Fcfa)
Ðính kèm
Chăn và nệm
543.750
A1~2
Giấy lau em bé
133.000
A3
ESách tập thể dục, viết, băng keo, và bút chì
66.500
A4~5
Bánh bích qui
6.000
A6
Cuốc xẻng và đao cho nông gia
125.000
A7~8
Thùng đựng nước, xà phòng, bột giặt và dép
81.250
A9~11
Chuyên chở và những thứ khác
116.350
 
Tổng cộng
Fcfa 1.071.850
(Mỹ kim $2.100)