Chi phí cho những hoạt động từ thiện và cứu trợ tại Formosa, tháng 1 và 2, 2007

Tổng số tiền trong bảng 1 và 2 = 957.976$ NT  (khoảng 29.236$ Mỹ kim)


Bảng 1: Chi tiết chi phí những hoạt động từ thiện tại Formosa, tháng 1 và 2, 2007

Ðịa điểm
Ngày
Chi tiết về hoạt động
Số tiền
Ðính kèm
Ðài Bắc
5 tháng 1, 2007
Ðóng góp nhu yếu phẩm hàng ngày cho cư dân của viện điều dưỡng Aiwei tỉnh Ðài Bắc
15.800
A
Gia Nghĩa
6 tháng 1, 2007
Thăm viếng các bạn vô gia cư và biếu họ quần áo ấm, thức ăn nóng, cũng như sách tâm linh trong mùa đông lạnh giá
8.230
B
Hoa Liên
8 tháng 1, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho tù nhân được tha với điều kiện dưới sự hướng dẫn của Văn phòng Công tố huyện Hoa Liên (do đồng tu ủng hộ)
0
 
Miêu Lý
21 tháng 1, 2007
Ủng hộ hoạt động làm sạch "trước Tết" của thôn Tây Hồ bằng cách quét dọn Công lộ số 119 (do đồng tu ủng hộ)

0

 
Miêu Lý
22 tháng 1, 2007
Bảo trợ cho 20 ngọn đèn đường qua chương trình "Thắp đường cho khách bộ hành" do Văn phòng thôn Tây Hồ phối hợp
10.000
C
Miêu Lý
24 tháng 1, 2007
Tặng tiền cứu trợ cho các hộ và cư dân nghèo thiếu thốn của thôn Tây Ho
100.000
D
Ðài Nam
24 tháng 1, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho tù nhân trại tù lao động Minh Ðức của Ðài Nam (do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
25 tháng 1, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho bệnh nhân tại Trung tâm điều trị cai ma túy Sindian (do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
25 tháng 1, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho bệnh nhân tại Trung tâm điều trị cai ma túy Sindian (do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
25 tháng 1, 2007
Cùng hợp tác với 6 đoàn thể chính phủ và tư nhân, trải rộng sự quan tâm đến những bạn sống ngoài đường phố bằng cách tặng họ quần áo ấm và đồ dùng vệ sinh cần thiết trước Tết Âm lịch
340.140
E
Nghi Lan
27 tháng 1, 2007
Thăm viếng những bạn sống ngoài đường phố và tặng họ thức ăn, bao sưởi ấm, gói quà, và sách tâm linh
12.000
F
Ðài Nam
28 tháng 1, 2007
Tổ chức một bữa tiệc chay, văn nghệ văn hóa, hội thảo nâng cao tâm thức cho cư dân của Trung tâm Trợ giúp gia đình tỉnh Ðài Nam
173.989
G
Ðài Trung
3 tháng 2, 2007
Tổ chức lớp dạy nấu ăn và nếm các món ăn ngày Tết hoàn toàn là thức ăn chay lành mạnh và ý thức về môi sinh
50.004
H
Ðài Nam
5 tháng 2, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho tù nhân trại tù lao động Minh Ðức của Ðài Nam (do đồng tu ủng hộ)
0
 
Hoa Liên
5 tháng 2, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho tù nhân được tha với điều kiện dưới sự hướng dẫn của Văn phòng Công tố huyện Hoa Liên (do đồng tu ủng hộ)
0
 
Bình Ðông
5 tháng 2, 2007
Phân phát gạo cho những gia đình có lợi tức thấp
29.000
I
Tân Trúc
6 tháng 2, 2007
Thăm viếng những bạn vô gia cư tại Trung tâm Bình An của Tân Trúc và tặng họ thức ăn, quần áo lót, gia vị, và dụng cụ y tế và vệ sinh
33.315
J
Tân Trúc
6 tháng 2, 2007
Thăm viếng những bạn vô gia cư tại Hiệp hội phát triển công ích Quần Anh, tặng họ thức ăn, đồ dùng vệ sinh, quần áo ấm, và túi ngủ
10.185
K
Miêu Lý
6 tháng 2, 2007
Thăm viếng học sinh tại Trung tâm Công giáo Huakuang cho người bệnh tâm thần, tặng họ quần áo cũ, túi du lịch, đồ chơi và sách tâm linh
22.590
L
Tân Trúc
6 tháng 2, 2007
Thăm viếng học sinh tại Trung tâm Công giáo Huakuang cho người bệnh tâm thần, tặng họ quần áo cũ, túi du lịch, đồ chơi và sách tâm linh
3.000
M
Ðài Nam
13 tháng 2, 2007
Tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền cho tù nhân trại tù lao động Minh Ðức của Ðài Nam (đồng tu ủng hộ)
0
 
Chương Hóa
12 tháng 2, 2007
Tặng quần áo ấm, hiện kim và sách tâm linh cho các hộ nghèo thiếu thốn ở thôn Siansi
15.000
N
Ðài Bắc
12 tháng 2, 2007
Ðóng góp tài chánh để bảo trợ hoạt động "Cứu em bé" do Ðại học Công giáo Fu Jen tổ chức
20.000
O
Ðài Bắc
15 tháng 2, 2007
Thăm viếng những bạn vô gia cư tại Nhà tạm trú cho người vô gia cư của thành phố Ðài Bắc, tặng họ nhu yếu phẩm hàng ngày và quà Tết
9.723
P
Ðài Bắc
15 tháng 2, 2007
Tổ chức buổi giảng thuyết về tâm linh và dạy thiền cho bệnh nhân tại Trung tâm điều trị cai ma túy Sindian (đồng tu ủng hộ)
0
 
Tổng cộng
NT$ 852.976
 Bảng 2: Quỹ cứu trợ cho những gia đình thiếu thốn
tại Formosa vào tháng 1 và 2, 2007


 
Tháng 1, 2007
 
Tháng 2, 2007
 
Ðịa điểm
Số gia đình
Số tiền
Số gia đình
Số tiền
Ðính kèm
Ðài Bắc
6
25.000
6
25.000
1
Miêu Lý
5
23.000
6
26.000
2
Chương Hóa
1
3.000
1
3.000
3
Sơ kết hàng tháng
12
$51,000
13
$54,000