Nhìn lại những năm qua
 
   
Những giải thưởng
Thanh Hải Vô Thượng Sư
được trao tặng qua nhiều năm
 
Năm 1991, Filipinom Reporter vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư với giải Nhà Nhân đạo Gương mẫu hầu tỏ lòng biết ơn của họ trước những nỗ lực cứu trợ của Ngài cho nạn nhân núi lửa Pinatubo.
Năm 1991, Trung tâm cộng đồng cho Nhân quyền và Dịch vụ xã hội, Manila, Phi Luật Tân, đã vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư một giải thưởng cho việc đẩy mạnh nhân quyền và đưa đến sự đoàn kết đại đồng.
Năm 1991, Thị trưởng Manila, Phi Luật Tân, tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư Chìa khóa Công dân danh dự.
Năm 1991, hội Lập pháp Trung Hoa Dân Quốc - Phi Luật Tân trao tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư một cờ hiệu để tỏ lòng tri ân sự giúp đỡ của Ngài cho các nạn nhân núi lửa Pinatubo.
Năm 1991, Tiến sĩ Rene G. Santos, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Tự do Thái Bình Châu Á, tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư bản tuyên dương sự lãnh đạo xuất sắc của Ngài với tư cách một nhân vật hòa bình, thiện ý, thông cảm, tận tâm và phúc lợi cho người tỵ nạn Âu Lạc tại các trại tạm dung Phi Luật Tân.

Năm 1992, ông Emil F. Danciu, thị trưởng Boca Raton, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trao tặng Sư Phụ chìa khóa của thành phố làm giải thưởng.

Năm 1993, Thị trưởng thành phố Honolulu, Hoa Kỳ, tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư giải Hòa bình Quốc tế và bằng Công dân danh dự, đồng thời tuyên bố ngày 25 tháng 10 là "Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư". Ông cũng tặng một tượng đồng kỷ niệm Thanh Hải Vô Thượng Sư, sau này đã được trưng bày vĩnh viễn tại một nơi công cộng trong thành phố Honolulu cho mọi người ngưỡng mộ.

Năm 1993, Thống đốc Fife Symington của tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng Công dân danh dự.
Năm 1993, Thị trưởng Frank Jordan của San Francisco, California, Hoa Kỳ, tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư Giải Công trạng để công nhận những đóng góp của Ngài cho thế giới.
Năm 1994, các thống đốc của sáu tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ (Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri và Minnesota) đã vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư với giải Lãnh đạo tâm linh thế giới và các tượng đồng Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngày 22 tháng 2 đã được chọn là "Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư". Ông Chen Hung Kwang, tổng thư ký Hội Thông tin Văn hóa Quốc tế, và thống đốc của sáu tiểu bang Trung Tây đã dâng lên Thanh Hải Vô Thượng Sư giải công đức cho sự đóng góp hảo tâm của Ngài cho nạn nhân lũ lụt miền Trung Tây, Hoa Kỳ, và một giải thưởng khác cho những nỗ lực cứu trợ của Ngài cho nạn nhân núi lửa Pinatubo tại Phi Luật Tân.
Năm 1994, Bà Barbara J. Finch, giám đốc Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế , và ông Chen Hung Kwang, tổng thư ký Hội Thông tin Văn hóa Quốc tế, trao tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư giải Lãnh đạo Nhân đạo Thế giới. Họ cũng mời Ngài làm Trưởng cố vấn danh dự cho Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế.

Năm 1994, chính phủ Thái Lan tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư giải Ngôi sao của Ðời sống cao thượng.

Năm 1994, Quỹ GMMSF (Quỹ Học bổng Tưởng niệm Guillermo Mendoza) và Học viện Phát triển Xã hội và Ðời sống Phi Luật Tân vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư với giải Nhân đạo Quốc tế.

Năm 1994, hiệu trưởng danh dự của Ðại học Giáo dục Toàn cầu và đại pháp quan của Ðài phát thanh Hòa bình Thế giới, Tiến Sĩ Richard Schneider, trao tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư giải Nhân đạo Công dân Thế giới.

Năm 1994, Thanh Hải Vô Thượng Sư được thưởng Huy chương Mẫu mực Nhân đạo bởi Liên đoàn Thanh niên Tự do Thái Bình Châu Á & Câu lạc bộ Rotary tại Phi Luật Tân.

Năm 1995, Ðệ nhất và Ðệ nhị Thủ tướng Cam Bốt vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư với giải Xây cất Quốc gia tại Cam Bốt.

Năm 1999, thị trưởng của Yerevan, ông Suren Abrahamyan tặng Sư Phụ một bằng chứng nhận và huy chương bạc cho những sinh hoạt từ thiện của Ngài.
Năm 1999, Chính phủ Formosa tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư một bảng tuyên dương sự đóng góp từ thiện của Ngài cho các nỗ lực cứu trợ động đất ngày 21 tháng 9.
Năm 2002, Tuần lễ Âm nhạc Los Angeles Thường niên thứ 9 và Thành phố Los Angeles đã vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư như một văn nghệ sĩ. Họ cũng dâng lên Ngài bằng tuyên dương với chữ ký của Thị trưởng Los Angeles và một tấm pha lê nguyên chất.
Năm 2003, Ðại học Văn hóa Quốc tế Hoàng đế Shun (IESCU), Hoa Kỳ, đã tấn phong Thanh Hải Vô Thượng Sư làm Khoa trưởng danh dự và mở màn bức tượng đồng tạc hình Sư Phụ. Ðại Học IESCU cũng tặng Sư Phụ Thanh Hải Cúp vàng Hoàng đế Shun và một huy chương Giải thưởng Hoàng đế Shun.

Năm 2006, chương trình "Người đi tìm hòa bình," trình bày các thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, được lãnh hạng nhất trong Giải Telly Thường niên thứ 27.

Năm 2006, Hội Giải Hòa bình Gusi căn cứ tại Phi Luật Tân đã vinh danh Sư Phụ với Giải Hòa bình Gusi tuyên dương những đóng góp của Ngài trên thế giới về Phúc thiện và Nhân đạo.

Những giải thưởng từ chính phủ Formosa
và các tổ chức xã hội
 
Nhiều năm qua, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo tâm linh trong các trại tù trên khắp Formosa. Hội đã và đang chăm nom cho các tù nhân và dạy họ thiền định. Hội được mời đến với tư cách nhóm giám sát danh dự dài hạn và cũng được ban thưởng nhiều lần cho những thành tích xuất sắc từ nhiều văn phòng chính phủ, gồm Bộ Tư pháp Formosa và Văn phòng Ủy viên Công tố Quốc gia, Tòa thượng thẩm Formosa.
Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư nhận được nhiều bằng tri ân cho sự cống hiến của Hội trong nhiều sinh hoạt từ thiện và công ích, bao gồm cứu trợ thiên tai, làm sạch bờ biển và môi sinh, quét dọn công lộ, bố thí người nghèo và mồ côi, giúp người già và trẻ em, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí, chăm sóc người vô gia cư, tặng sách, tổ chức hội thảo tâm linh, triển lãm nghệ thuật, v.v...
(Vì chỗ trang có hạn, chúng tôi chỉ liệt kê nơi đây một phần nhỏ trong số rất nhiều các giải thưởng và bằng tri ân).