Linh hồn bay bổng

Thơ của Ðiểm Ðiểm, Formosa
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Linh hồn con bay cao,
Vượt ra ngoài bản ngã
Thoát vòng tham, sân, si,
Vì tình Ngài bể cả!
 
Linh hồn con phiêu bạt,
Trên cõi trời, trăng, sao,
Ân sủng Ngài dạt dào.
 
Vắng Ngài, thời gian qua,
Con giã từ dĩ vãng.
Thương Ngài, thời gian xa,
Ðất trời con thanh thản.
 
Ánh sáng cùng âm thanh
Con chan hòa ân sủng
Bay về nơi cõi phúc,
Linh hồn con an lành!