An lạc du thiên


Thơ của Ðiểm Ðiểm, Formosa
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Mặt hồ lặng, liễu đong đưa
Cầu cong nhẹ gót cho vừa thảnh thơi
Kìa trông khói quyện chân trời
Gió vờn mơn nhẹ má người hây hây
Dừng chân dưới mái hiên tây
Tiếng thơ tha thiết đắm say tâm hồn
Nhớ Thầy ân sủng càn khôn,
Khép đôi mắt lại nghe hồn dâng cao
Ðất trời một giấc miên thao!