Từ Trung tâm Chủ trương không-giết


Ngày 16 tháng 3, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)


Tôi muốn đích thân xin cảm ơn Ngài về sự đóng góp 5.000$ Mỹ kim cho Trung tâm Chủ trương không-giết.

Năm nay, khoảng 5,000.000 con chó và mèo sẽ bị cho chết trong những nhà tạm trú cho thú vật trong nước chúng ta. Nhưng có một phương cách khác. Trong thập niên qua, một vài cộng đồng tiến bộ đã đề xướng ra một loạt chương trình và dịch vụ cứu mạng, đã giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tử vong trong các cộng đồng đó. Sự thành công của họ đã chứng minh rằng có một công thức để cứu mạng, và nếu chúng ta đạt đến tiêu chuẩn một quốc gia Không-giết, những nhà tạm trú toàn quốc có phận sự thực hiện các chương trình và dịch vụ này, mà đã được chứng minh là cứu được mạng sống. Mục đích của chúng tôi là giúp biến điều này thành hiện thực.

Xin nhận nơi đây lời cảm tạ của tôi về sự ủng hộ của Ngài. Cùng nhau, chúng ta không những chỉ cứu vớt mạng sống mà chúng ta còn tạo nên một tương lai nơi mỗi con thú sẽ được tôn trọng và trân quý, và nơi mà mỗi sự sống cá nhân đều được bảo vệ và kính trọng. 


Trân trọng,
Nathan J. Winograd