Vị Tổ thứ 17 Karmapa Ogyen Trinley Dorje
      


Tổ thứ 17 Karmapa Ogyen Trinley Dorje
phát biểu hùng hồn về thuyết ăn chay


Do Ban Báo chí Hàn Quốc (Nguyên văn tiếng Hàn)
Vào ngày 27 tháng 12, Kim niên 3 (2006), đại lễ Kagyu Monlam hằng năm lần thứ 24 đã được tổ chức tại Bodhgaya, Ấn Ðộ, nơi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt khai ngộ. Ðây là thời điểm tất cả các Phật Tử từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại trong 8 ngày này để cầu nguyện, thiền định và thảo luận về giáo lý.

Cuộc hội được chủ trì bởi vị Tổ thứ 17 Karmapa Ogyen Trinley Dorje, và ngài đã có một bài diễn thuyết hùng hồn về ăn chay vào ngày 3 tháng 1, Kim niên 4 (2007). Ngài kêu gọi tất cả tu sĩ thuộc hệ thống tu viện Kagyupa hãy từ bỏ thịt. Ngài nói: "Bất cứ tu viện nào thuộc dòng Kamtsang Kagyu, nhà bếp của tu viện đó không thể và không nên nấu bất cứ thức ăn nào với thịt. Và nếu quý vị mang thịt vào và nấu trong bếp của tu viện, thì có nghĩa là quý vị không xem tôi là thầy, quý vị không thuộc dòng tu Karma Kagyu. Và không có gì để bàn cãi về chuyện ấy. Chấm dứt ngay. Việc đó rất quan trọng". Bằng cách trích dẫn vài câu trong Kinh Phật và trong những bài thuyết giảng của các vị Lạt Ma tiền nhiệm, như Mahayana, Vinaya, Bodhisattvayana, Do Lanka Shepa, Na Nyen Le Depa Do và Mikyo Dorje, v.v..., Ngài củng cố quan điểm của mình rằng ăn thịt là điều cấm kỵ trong truyền thống Phật giáo. Ðồng thời Ngài nhấn mạnh rằng dùng rượu và thịt để cúng dường cũng không thể chấp nhận được và không một ai được dính líu đến việc mua bán thịt. Tất cả các tín đồ đang dính dáng đến những chuyện này phải chấm dứt.

Nhằm giúp các tu sĩ từng bước từ bỏ việc ăn thịt, Ðức Karmapa Ogyen Trinley Dorje thứ 17 bảo họ giơ tay lên nếu họ sẵn lòng bắt đầu bằng cách ăn thịt chỉ 1 lần 1 ngày, ăn thịt chỉ 1 lần 1 tuần hay ăn thịt chỉ 1 lần 1 tháng, không ăn thịt vào những ngày lành, từ bỏ việc ăn thịt trong khoảng thời gian 1 năm hay 3 năm, hoặc từ từ cắt giảm việc ăn thịt rồi sau đó bỏ hoàn toàn. Ngài Karmapa vô cùng hài lòng trước sự hưởng ứng từ các tu sĩ.

Trong suốt 5 ngày lễ, tổ chức Thiện nguyện viên Tây Tạng cho Thú vật (TVA) đã thành công trong việc quảng bá thông điệp ăn chay đến công chúng bằng cách trưng bày hình ảnh và phân phát CD, băng thâu hình phim tài liệu và tạp chí.

Quả là một sự khích lệ đặc biệt khi chứng kiến một vị lãnh đạo tôn giáo công khai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn chay, là điều từng được cho là khó thực hiện ở Tây Tạng. Ðể xem toàn bộ bài diễn văn của Ðức Karmapa Ogyen Trinley Dorje thứ 17 vào ngày 3 tháng 1, 2007, xin tham khảo:
http://www.kagyumonlam.org/Monlam2007/veg.htm (tiếng Anh)
http://www.shabkar.org/download/pdf/Talk_on_Vegetarianism.pdf
(tiếng Anh)
http://www.kagyumonlam.org/docs/home.htm (tiếng Anh)


Những tu sĩ Tây Tạng đang xem những hình ảnh khuyến khích ăn chay.