Ðóng góp cho hệ thống thông tin lạc quan

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội nghị qua điện thoại với
Trung tâm Luân Ðôn và Ba Lê,
ngày 18 tháng 3, 2007
Lực lượng rất mạnh. Cho nên thế giới đang lắng nghe, bởi vì chúng ta ai cũng có thần giao cách cảm. Mặc dù đầu óc không biết, nhưng cả thế giới biết. Cho nên chúng ta phải tiếp tục làm công việc khẳng định của chúng ta và phát hình thông tin lạc quan và lối sống lành mạnh, rồi thế giới sẽ noi theo. Chúng ta thấy có ảnh hưởng rồi đấy, có không? (Thính chúng: Thưa có!) Ðúng vậy, cảm thấy vô cùng khích lệ. Quý vị có vậy không? (Thính chúng: Thưa có!) Tốt! Vậy chúng ta tiếp tục làm việc với nhau, dù không gặp nhau nhiều như mình ao ước. Nhưng chúng ta đang làm việc với nhau ngày đêm, cho nên luôn luôn ở bên nhau. Tôi không cảm thấy cách xa quý vị.

Mọi việc đều tốt. Mặc dù không gặp nhau, nhưng chúng ta nhìn cùng một hướng, làm cùng một việc cao cả, vậy là luôn luôn bên nhau, đúng không? (Thính chúng đáp: Dạ đúng!) Cho nên tôi rất hãnh diện với quý vị và tất cả những công việc quý vị đang làm ý nói các anh chị em đồng tu trên toàn thế giới, Sư Phụ rất hãnh diện với tất cả quý vị, và ước được gặp tất cả quý vị hoài hoài. Có điều là mình phải làm việc tùy theo nhân quả, tùy theo hoàn cảnh của tôi. Nhưng quý vị luôn luôn ở trong trái tim tôi. (Vỗ tay) Dù mình không gần về thể xác, nhưng về tinh thần, tâm linh, tình cảm, gần, gần, gần, ngày cũng như đêm! Hy vọng quý vị cũng cảm thấy như vậy! (Thính chúng: Dạ!)

Quý vị có cung cấp tài liệu cho Truyền hình Vô Thượng Sư không? Thí dụ, quý vị có thể gửi những mẩu chuyện về truyền thống văn hóa, hay tin tức, bất cứ những gì quý vị nghĩ là Truyền hình Vô Thượng Sư có thể không biết, từ khắp các nơi trên thế giới (Ðáp: Dạ vâng Sư Phụ). Tôi khuyến khích mọi người làm một ký giả, bởi vì chúng ta phải mang từ trường lạc quan đến chung quanh. Bất cứ nơi nào chúng ta tìm được tin gì đó có tính cách lạc quan thì cung cấp cho Truyền hình Vô Thượng Sư để cả thế giới được biết. (Ðáp: Dạ Sư Phụ!) Mình phải tìm kim cương trong cát bụi. Ðôi khi không dễ tìm được tin tức lạc quan. Nhưng nó đầy dẫy khắp nơi. Có điều đa số cơ quan truyền thông cảm thấy họ phải cung cấp cho công chúng những mẩu tin bi quan, bởi vì họ nghĩ rằng theo như nghiên cứu của họ thì công chúng thích và đòi hỏi những mẩu tin bi quan.

Nhưng tôi nghĩ khuynh hướng sẽ thay đổi (Thính chúng: Dạ đúng!) Hoặc nếu không thay đổi, ngay cả dù toàn thể công chúng ngoài kia vẫn cần sự kích động đen tối của tin tức bi quan thì tối thiểu mình cũng có một nơi nương náu cho những người chán ngán từ trường phủ định trên truyền hình hay trên báo hay trên mạng điện toán. Ít nhất nếu họ chán những tin đó quá, họ có thể đổi sang đài của chúng ta và để tâm hồn sảng khoái với một cái gì đó thăng hoa.

Truyền hình Vô Thượng Sư là một đài rất tốt, vì vậy tất cả quý vị tại khắp nơi trên thế giới, tại khắp các Trung tâm hãy làm ký giả mang tin tức lạc quan. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo một hệ thống truyền thông lạc quan khắp toàn cầu để nâng cao tinh thần của nhân loại và cứu vãn tinh cầu này cho các thế hệ mai sau. Ðiều này rất quan trọng! (Thính chúng: Dạ vâng!) Ðược, rất tốt. Tất cả chúng ta đều thành ký giả gửi những thông điệp tin lành từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi một người phải làm việc như một ký giả! Chúng ta phải đóng góp vào hệ thống này để tạo thêm nhiều từ trường khẳng định trên tinh cầu này. Ðiều này rất quan trọng.
 


>>
Giới thiệu trang này đến bạn