Lời của Sư Phụ
Ðóng góp cho hệ thống thông tin lạc quan

 Tin tổng quát
Hoa Kỳ  /  Cameroon  /  Hồng Kông  /  Hàn Quốc  /  Formosa

 Sư Phụ Khai Thị
Tôn trọng mạng sống của loài vật như của chính mình

 Thế giới loài vật
Chim Két dạy bé trai bị chứng tự kỷ biết nói  /  Chim cánh cụt sống cạnh người ở Nam Phi  /  Mèo con biết thương yêu và cảm kích

 Khoa học và tâm linh
Quang và âm những nguyên tố thiết yếu cho đời sống  /  Âm thanh trị liệu

 Vấn đáp chọn lọc
Âm điệu thiên đàng nội tại chứa đựng tất cả trí huệ của vũ trụ

 Kỹ thuật thời Hoàng Kim
Y liệu ánh sáng  /  Dự án BioSUB Cuộc thám hiểm về lối sống xanh bảo tồn thiên nhiên, dưới nước!

 Sư Phụ kể truyện
Thương kẻ thù của mình

 Sư Phụ Kể Chuyện Vui
Quả đắt thật!  /  Tôn trọng giấc ngủ người khác

 Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới
Kinsale, Ái Nhĩ Lan  /  Millard và Linda Fuller  /  Justin Kvadas  /  Irena Sendler  /  Thống đốc của Jakarta  /  Costa Rica  /  Chính phủ Ba Tây  /  Thành phố Curitiba, Ba Tây  /  Bill và Melinda Gates  /  Quỹ Toàn cầu cho Thiên nhiên  /  Lee Scott của tiệm Wal-Mart

 Tin Báo Chí
Americus Times-Recorder, Hoa Kỳ

 Thần kỳ cảm ứng
Một sự kiện khoa học không giải thích nổi  /  Lực gia trì của một ý nghĩ thương yêu

 Một thế giới tình thương
Giúp đỡ lẫn nhau trong đại gia đình toàn cầu  /  Từ sự mất mát cá nhân thành nguyện ước giúp đỡ người khác

 Hành động tình thương
Bolivia  /  Ấn Ðộ  /  Mã Lai Á  /  Nam Dương  /  Hoa Kỳ  /  Báo cáo tài chánh Thiền Ngũ Quốc tế Tây Hồ, Kim niên 4 (2007)

 Nâng cao tâm thức
CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư  /  Sách mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư