Chính phủ Ba Tây

    
Những chính sách và chiến lược sử dụng năng lượng tái phục hồi của Ba Tây đã dẫn dắt thế giới dùng những kế hoạch đầy sáng kiến để lấy năng lượng từ gió, mặt trời và sinh khối (đường mía). Thêm vào đó, Ba Tây đã ra công sức để giảm thiểu tối đa khí thải nhà kính, ngăn cản việc xây đập nước mang lụt lội và tàn phá rừng nhiệt đới, bù đắp lại việc đốn cây rừng, ra tiền phạt nghiêm khắc cho hành động làm hư hại môi sinh, và khuyến khích việc dùng cồn ethanol thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch. Những việc làm thực tiễn này đã tạo ra hàng triệu công ăn việc làm mới cho người dân, và đã làm một gương mẫu rất tốt và thành công cho những quốc gia khác noi theo.

Chính phủ Ba Tây đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư ban tặng giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới cho những đóng góp vĩ đại trong việc cứu vãn và bảo vệ môi sinh. Vào ngày 20 tháng 3, Kim niên 4 (2007), Bộ Hầm mỏ và Năng lượng đã báo nhận bảng khen thưởng được gửi qua bưu điện.
Thành phố Curitiba, Ba Tây

    
Curitiba là thành phố dẫn đầu trong việc qui hoạch năng lượng ít tốn kém. Ðể tuyên dương việc thực hiện một dự án thành công giảm bớt sự tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và ô nhiễm không khí; đóng góp vào phẩm chất đời sống của dân chúng bằng cách gia tăng giáo dục, sự chăm sóc y tế, hệ thống đổ rác, nơi giải trí và công viên cho người dân; và làm một tấm gương sáng cho nhiều thành phố trên thế giới noi theo, Sư Phụ đã vinh danh thành phố với giải thưởng Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới. (Xin tham khảo bài tường trình chi tiết trên Bản Tin 166)

Giải thưởng cho thành phố đã được trang trọng ghi nhận bởi Bí thư quan hệ quốc tế của Tòa thị chính Curitiba, ông Eduardo Pereira Guimarães, thay cho Thị trưởng Carlos Alberto Richa.  


Thư cảm tạ từ Tòa thị chính thành phố Curitiba.


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn