Thương kẻ thù của mìnhThanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Thiền Ngũ Quốc tế, Tây Hồ, Formosa,
ngày 24 tháng 2, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)
Cho nên không cần biết là tôn giáo gì nữa, chúng ta nên làm một tấm gương của tình thương thiêng liêng, lòng từ bi và sự hy sinh. Rồi người khác sẽ khuất phục, ngay cả kẻ thù của chúng ta. Nói về kẻ thù, chúng ta thật sự phải yêu thương kẻ thù của mình; quý vị biết điều đó chứ? Bởi vì họ trở lại, và rồi quý vị phải yêu thương họ. Họ trở lại làm vợ chồng, con cái của quý vị. Ðó là cách quý vị phải thương yêu kẻ thù của mình. Quý vị có thể làm điều này bây giờ hoặc quý vị trở lại làm sau này. Quý vị có thể làm với lòng tình nguyện, hoặc quý vị phải làm theo mệnh lệnh của Giáo chủ của Nhân quả.

Một người đàn ông qua đời, và xuống địa ngục. Diêm Vương tiếp kiến ông trước ngai cùng với một người khác, và ngài nói: "Ông, Johnson, ông đã nợ người này là bà Smith quá nhiều tiền nhưng ông chưa trả. Cho nên bà ấy kiện ông vì ông không trả lại tiền cho bà ta. Nhưng ta không nghĩ là ông có thể bao giờ trả hết nợ được nếu ông trở lại kiếp sau làm người nữa vì ông không có phước báu nào trong công và ông sẽ không có tiền bạc gì cả trong kiếp sau. Vì vậy, ta sẽ cho ông làm ngựa hoặc bò để ông có thể làm việc suốt đời. Ông có thể kéo xe và phải chở bà ta suốt đời cho tới khi ông trả hết nợ. Có thể còn dồn sang kiếp kế nữa là khác".

Người đàn ông nợ tiền đó nói: " Ồ, thưa Diêm Vương, có lẽ đó không phải là một ý kiến hay. Thậm chí nếu tôi biến thành ngựa hoặc bò hoặc chó hoặc gì đó, tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ cho bà ấy được. Cho nên, tại sao ông không biến tôi trở thành cha của bà ấy, và tôi sẽ phải trả cả đời?" (Mọi người cười) "Từ ngày bà ta sinh ra đời, tôi sẽ cứ phải trả, trả và trả". Trong trường hợp đó, bất cứ bà ta muốn gì ông ta cũng sẽ cho, một cách tình nguyện, với lòng yêu thương và thậm chí còn tự hào nữa: " Vâng, là con gái tôi đó. Tôi trả hàng trăm đô la để cho con tôi đến trường. Hãy xem bây nó giờ ra sao. Tôi vẫn đang phải trả tiền cho căn hộ của nó. Nó muốn một chiếc trực thăng, tôi sẽ mua cho nó". Cho nên, điều đó rất giống với "Thương kẻ thù của mình"! Quý vị phải yêu thương họ bây giờ bằng không quý vị sẽ phải trở lại và thương họ nhiều hơn nữa. 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn