Thiền Ngũ Quốc tế Tây Hồ, Kim niên 4 (2007)
Báo cáo tài chánh


Tổng số thu 44.325.000 $ NT (1.346.965 $ Mỹ kim)
Tổng số chi 43.671.308 $ NT (1.327.101 $ Mỹ kim)
Số dư lại 653.692 (19.864 $ Mỹ kim)


1.  Trong giai đoạn chuẩn bị sân khấu, các đồng tu từ Formosa và những nước khác đã cống hiến nỗ lực to lớn dọn dẹp những vùng xung quanh Trung tâm Tây Hồ và dựng lên những cơ sở như mái che và nhà tắm tạm thời.

2.  Ðồng tu Formosa đã cho mượn nhiều dụng cụ máy móc, bao gồm 100 máy truyền hình, máy xúc và xe ủi đất.

3.  Ðồng tu từ Âu Lạc, Hồng Kông, Hoa Kỳ và Formosa đã đóng góp nhiều món ăn địa phương cho tiệc mừng Năm Mới ngoài vườn, vì thế đã giảm được chi phí mua thức ăn và nước uống.

4.  Thảm trải trong Chánh Ðiện được mua với giá sỉ và còn được giảm giá thêm, vì thế bớt được 50% chi phí so với dự tính.

5.  Thảm trước đây dùng trải ở một cuộc triển lãm tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Ðài Bắc đã được sử dụng cho khu ăn uống và những sinh hoạt khác, vì thế tiết kiệm được rất nhiều tiền.

* Ủy ban Hỗ trợ Thiền Ngũ đã đóng góp phần ngân quỹ thặng dư cho những đồng tu thật sự thiếu thốn và cho những nỗ lực công ích khác.


* Chúng tôi xin gởi lời tri ân đến những ban và nhân vật địa phương sau đây về sự ủng hộ của họ:
1.  Thẩm phán tỉnh Miêu Lý và Huyện trưởng huyện Tây Hồ cùng tất cả các quan chức và nhân viên trong văn phòng của họ.

2.  Ty Cảnh Sát huyện Tây Hồ và những cơ quan liên hệ.

3.  Những người láng giềng xung quanh Trung tâm Tây Hồ đã cho mượn đất và rộng lượng thông cảm trợ giúp.


* Quan trọng hơn hết, chúng con xin cám ơn Sư Phụ đã ban cho chúng con kỳ Thiền Ngũ Quốc Tế khó quên này.


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn