Từ sự mất mát cá nhân thành
nguyện ước giúp đỡ người khác


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)


Susan Retik (trái) và Patti Quigley (phải) ở Kabul, A Phú Hãn, gặp gỡ một phụ nữ có chồng bị chết trong cuộc nội chiến.

Khi Susan Retik và Patti Quigley bị mất chồng trong cuộc tấn công ở Trung tâm Mậu dịch Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai phụ nữ của thành phố Boston này lúc đó đều đang mang thai, vẫn rất đau buồn mặc dù nhận được sự ủng hộ ào ạt về tài chánh và tình cảm.

Một hôm, sau khi Retik xem một chương trình truyền hình về những phụ nữ A Phú Hãn, chị và Quigley nhận ra rằng họ may mắn hơn so với hàng triệu phụ nữ A Phú Hãn bị góa bụa qua hơn hai thập niên xung đột. Hai phụ nữ này nhận thức được rằng họ đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ gia đình và cộng đồng, trong khi những phụ nữ A Phú Hãn bị bỏ rơi thậm chí không có cả phương tiện để chăm sóc con cái. Hai góa phụ này quyết định chia sẻ số tiền mà họ đã nhận được với những góa phụ chiến tranh ở A Phú Hãn.

Vì thế vào năm 2003, họ thành lập tổ chức Beyond 11, một cơ quan bất vụ lợi để giúp đỡ các góa phụ trong vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột. Mỗi cá nhân trong hai người đã đóng góp một phần đáng kể và để gây thêm quỹ, họ đã tổ chức một vòng đạp xe đạp từ "Khu Bình Ðịa" ở Nữu Ước đến Boston.

Ðến nay, cơ quan Beyond 11 đã đóng góp khoảng 170.000 Mỹ kim cho những chương trình tạo lợi tức thu nhập do tổ chức CARE Quốc tế điều hành. Họ cũng đóng góp cho Hội Phụ nữ vì Phụ nữ quốc tế và Arzu Rugs, một chương trình hướng dẫn phụ nữ A Phú Hãn dệt thảm. Tính đến nay, chương trình này đã có thể giúp đỡ gần 2500 phụ nữ.

Retik nói: "Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ phụ nữ trở thành tự lực để họ có thể cho con cái mình những gì mình không có được".

Một cuốn phim tài liệu mới về câu chuyện của họ, Beyond Belief ("Bên kia đức tin"), vừa được phát hành gần đây.


Nguồn:
http://www.csmonitor.com/2006/0531/p13s02-lifp.html
http://www.commondreams.org/headlines06/0512-06.htm


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn