Giải thưởng Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới là một vinh dự do Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng để công nhận nỗ lực xuất sắc và sự lãnh đạo khai ngộ trong việc tạo nên một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Giải được trao cùng với những lời khen tặng và lòng tri ân tấm gương tử tế và hành động tích cực của các chính phủ, nhà lãnh đạo và ân nhân trên toàn thế giới. Xếp hạng bằng trái tim là biểu tượng tình thương từ Thượng Ðế và để khuyến khích lòng nhân ái đối với tất cả chúng sinh.
 
Kinsale, Ái Nhĩ Lan
Một thị trấn gương mẫu


    


Do Ban Báo chí Ái Nhĩ Lan (nguyên văn tiếng Anh)

Vào ngày 20 tháng 4, Kim niên 4 (2007), đại biểu của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trao giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới cho Hội đồng Thành phố Kinsale và cô Louise Rooney. Giải thưởng cho Hội đồng Thành phố được Thị trưởng Fred Tracey của Kinsale lãnh nhận. Những giải này được trao tặng hầu tuyên dương việc thực thi một dự án bền vững nhắm vào việc bảo vệ môi sinh địa phương lẫn toàn cầu. (Xin xem bài "Thành phố nhỏ làm gương lớn về môi sinh" trong Bản Tin 171).

Thư cảm tạ từ cô Louise Rooney


Trong lúc theo học tại Ðại học Kinsale, cô Rooney và các sinh viên đồng học đã chế tạo một dự án môi sinh bền vững, và đã nhận được sự công nhận quốc tế là một trong những dự án đầu tiên thuộc loại này là bao gồm cả thành phố; dự án đã được hội đồng thành phố bảo trợ và cũng đã thu hút được sự yểm trợ rất lớn từ địa phương. Khởi xướng bởi Louise, sáng kiến này cũng đã khiến Kinsale trở thành "Thành phố Mậu dịch Công bình", khi các cửa hàng địa phương bắt đầu ủng hộ và buôn bán những hàng hóa mà các nông gia được trả một giá công bình cho sản phẩm của họ. Hội đồng Thành phố Kinsale, cô Louise Rooney và người dân Kinsale đã làm một gương điển hình cao quý cho cả thế giới với chủ động tạo một thay đổi cho sức khỏe của của tinh cầu. 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn