Á CĂN ÐÌNH
 


Quà tình thương của Sư Phụ
cho trẻ em kém may mắnBan Báo chí Á Căn Ðình ghi chép (nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)

Sau khi trải qua nạn lụt lớn lần thứ nhì ở tỉnh Santa Fe và những vùng phụ cận, các gia đình nghèo của một ngôi làng nhỏ đã bị mất hết những điều kiện sống căn bản và con cái của họ phải ngủ ngoài lề đường. Khi các hội viên của Hội chúng ta ở Á Căn Ðình nghe được tin này, họ chuẩn bị những món cần thiết nhất cho trẻ em với theo tài liệu từ vị linh mục trong trường của chúng, Cha Marcelo Blanch.Vì thế, vào ngày 16 tháng 5, Kim niên 4 (2007), một toán cứu trợ được thành lập với đồng tu từ Santa Fe và Buenos Aires để phân phát phẩm vật cứu trợ cho các em học sinh. Các em học sinh tuổi từ 6 đến 14 mỗi em nhận được một đôi giày thể thao, giấy viết, thức ăn ngọt dinh dưỡng và một quyển Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ. Tất cả trẻ em lắng nghe một cách chăm chú khi đồng tu giải thích Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai, và chúng không ngăn được nỗi thích thú khi nhận quà. Các nhân viên nhà trường phát biểu họ không biết nói sao để bày tỏ hết lòng tri ân đối với niềm an ủi thương yêu các em đã nhận được từ Sư Phụ. Các đồng tu cảm thấy vui mừng cho các em bởi vì kể từ giây phút đó, chúng sẽ được chan hòa bởi tình thương và lực gia trì của Thượng Ðế mãi mãi.