MÃ LAI Á

Một sự cống hiến đặc biệt cho Ngày Wesak
Ban Báo chí Kuala Lumpur tường trình


[Kuala Lumpur] Ngày Wesak năm nay, ngày Phật Ðản, là một dịp vui tươi nhất vì trùng hợp với Lễ Lao động khiến hôm đó trở thành lễ ăn mừng gấp đôi cho người Mã Lai. Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ở Kuala Lumpur đã sắp xếp với chính quyền địa phương để dựng một gian hàng tại một khu lân cận chùa.

Từ trường khẳng định của băng thâu hình của Sư Phụ và Truyền hình Vô Thượng Sư, được trình chiếu trong suốt buổi lễ, có lực lượng mãnh liệt và mang nhiều người đến gian hàng nằm ở góc xa cùng của chúng tôi.

Nhiều người đứng yên bất động chăm chú lắng nghe bài thuyết pháp của Sư Phụ. Có người tán thán "Bài thuyết pháp của Ngài hấp dẫn và hay thật". Khi bài thuyết pháp chấm dứt, nhiều người còn lưu luyến tại gian hàng xem sách của Sư Phụ, hỏi thêm về Sư Phụ kính mến của chúng ta và cũng rất có hứng thú muốn biết thêm về giáo lý của Sư Phụ. Sự gia trì của Sư Phụ đêm đó chắc phải thật bao la vô cùng!  


Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm