NHẬT BẢN


Chia sẻ kinh nghiệm quảng bá
lối sống trường chayBan Báo chí Nhật Bản tường trình
(nguyên văn tiếng Nhật )


[Chiba]Vào ngày 29 và 30 tháng 4, Kim niên 4 (2007), đồng tu ở Nhật tổ chức một cuộc Thiền Nhị tại một quán trọ do đồng tu làm chủ tại thành phố Tateyama, địa hạt Chiba.

Hai ngày họp mặt quý giá này cho chúng tôi cơ hội để tìm hiểu cách quảng bá lối sống trường chay và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn liên quan. Cuộc bàn thảo đặt trọng tâm vào cách làm gương tốt, hợp tác với Hội Ăn Chay Nhật, mở nhà hàng chay, và đưa tài liệu liên hệ sẵn có vào mạng lưới điện toán. Khuyến khích bởi sứ giả Quán Âm, mọi người quyết tâm bước tới và sốt sắng chia sẻ lối sống trường chay lý tưởng và giáo lý của Sư Phụ tới nhiều người hơn.  

Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm