Hổ con và gà con


Do một đồng tu ở Trung Hoa Lục Ðịa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Một bản tính tốt bụng và thân thiện không chỉ thuộc về loài người mà thôi. Ngay cả thú vật hung dữ như hổ cũng có tính chất hiền lành. Gần đây, tại Sở thú Ôn Lãnh trong tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, 4 con hổ con vừa chào đời. Vì những hổ con này chưa bao giờ ăn thịt, chúng không những không làm hại những con gà con mà còn chơi chung với chúng nữa. Những hổ con này không có cảm thấy bị phiền hà khi mấy chú gà con leo lên đầu chúng để chơi. Chứng kiến cảnh như vậy, nhân viên bảo quản sở thú và quan khách đều hết sức ngạc nhiên. 


Giới thiệu trang này đến bạn