Lời của Sư Phu
Những phẩm chất tâm linh quan trọng nhất

 Tường trình đặc biệt
Hội thảo Âu Châu với lòng từ ái và tình thương vô điều kiện

 Chuyện bốn phương
Không có gì là bí mật đối với Sư Phụ vì Ngài biết tất cả mọi việc  /  Chỉ có thể qua hồng ân Thượng Ðế  /  Một lời "Cảm tạ" đến cộng đồng địa phương  /  Chiến dịch Lối Sống Mới đang tăng trưởng như một cây xanh với ân điển Thượng Ðế

 Tin tổng quát
Thái Lan  /  Hồng Kông  /  Formosa  /  Hàn Quốc  /  Hoa Kỳ  /  Úc Ðại Lợi

 Nhà hàng chay khắp thế giới

   Sư Phụ khai thị
Buông bỏ thói quen để trở thành một người thật sự tự do  /  Tuân theo chỉ thị của Minh sư khai ngộ sẽ được công đức vô lượng

 Thơ
Ði trên dây

 Thế giới loài vật
Câu chuyện về những con cá la hét  /  Mấy con mèo của tôi đã giải thoát  /  Hổ con và gà con

 Sư Phụ kể chuyện vui
Giữ lý lịch trong sạch  /  Một chính sách nghỉ hè rộng rãi

 Người tốt việc hay
Severn Cullis-Suzuki - Một nhà hoạt động môi sinh trẻ  /  Giáo sư Phương Lực Hành – Nhà bảo vệ sinh thái và chuyên gia phục hồi san hô

 Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới
Giải thưởng trong tháng  /  Tiến sĩ Janez Drnovsšek, tổng thống nước Cộng Hòa Slovenia  /  Jill Robinson Hội Thú vật Á Châu

 Báo chí đó đây
Trang mạng chính phủ thuộc Văn phòng Tổng thống nước Cộng Hòa Slovenia

 Trên đường tu học
Câu chuyện của một người Mỹ da đỏ  /  Hành trình về nhà của một người lạc lối

 Chương trình truyền hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Tâm tình khán giả  /  Công đức có được qua sự làm việc thành tâm

 Sư Phụ kể truyện
Chúng ta không bao giờ biết ai là ai

 Thần kỳ cảm ứng
Thức ăn gia trì thần diệu  /  Xe buýt do Sư Phụ gửi đến

 Hành động tình thương
Hàn Quốc

 Thư cảm tạ
Từ Thống đốc của Ðặc quyền Yogyakarta, Nam Dương / Từ Ðịa hạt Tuguegarao dưới quyền Tổng giám mục Công giáo La Mã, Phi Luật Tân

 Nâng cao tâm thức
DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

 Nghệ thuật Vô thượng
Bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Ðợt tranh họa