Chiến dịch Lối Sống Mới
đang tăng trưởng
như môšt cây xanh
với ân điển Thượng Ðế


Do sư tỷ đồng tu Sherrie Wang, Michigan, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Một hôm khi tôi đang phát tờ Lối Sống Mới đến từng cửa tiệm trong một khu thương mại, người thu ngân cho tôi biết bà đã ăn chay được 10 năm. Bà thay đổi cách ăn uống vì nhận thấy rằng thú vật cũng có cảm giác giống như loài người theo kinh nghiệm riêng của bà đối với loài ngựa. Bà vui mừng có người đang ban rải những tin tốt lành cho công chúng và bà sẵn sàng phát tờ thông tin Lối Sống Mới cho khách hàng. Sau đó, bà cho tôi biết đã tặng 5 tờ cho những người láng giềng, rồi họ lại mang sang một thành phố khác. Khi nghe vậy, tôi cảm thấy rằng chiến dịch Lối Sống Mới của Sư Phụ đang lớn mạnh như một cây xanh với đồng tu là nhánh chánh và người khác là cành và lá. Không bao lâu, cả thế giới sẽ được bao trùm bởi lực gia trì của Thượng Ðế và trở thành một nơi hài hòa.


Cảm giác bén nhạy


Có một lần tôi đang trả tiền trong một tiệm, người thu ngân trẻ với mái tóc thời trang để ý thấy bìa đựng hồ sơ của tôi với tờ Lối Sống Mới và Truyền hình Vô Thượng Sư 24 loại ngôn ngữ ở bên trong. Anh ta hiếu kỳ hỏi tôi: "Bên trong là gì vậy?" Tôi trả lời một cách đơn giản: "Ðồ của tôi", bởi vì tôi biết hầu hết các cửa hiệu không cho phép phát tờ thông tin bên trong. Nhưng khi tôi mở ví ra, anh ta liếc nhìn vào bức ảnh của Sư Phụ trong đó và hỏi lần nữa: "Bà ấy là ai?" Lúc đó tôi nhận thức được rằng anh ta có cảm giác bén nhạy đối với lực lượng vô hình của Thượng Ðế, vì vậy tôi lập tức tặng anh ta một tờ Lối Sống Mới và tờ Truyền hình Vô Thượng Sư và ngắn gọn giải thích cho anh biết về Sư Phụ. Anh ta vui mừng hớn hở.

Một dịp khác, một phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu dừng xe của bà đàng sau tôi khi tôi đang phát tờ thông tin trên đường và gọi to: "Quý vị đang cho mọi người gì thế?" Sau khi nghe tôi giải thích, bà tích cực hưởng ứng bằng cách hỏi xin một tờ cho chính bà và nhiều tờ nữa để phân phát. Tôi cảm thấy bà ta cũng có cảm giác bén nhạy đối với thông điệp của Thượng Ðế và hành động dưới sự hướng dẫn của lực lượng Thượng Ðế bên trong bà.


Sự gia trì của Sư Phụ cho các nhà hàng không chay


Từ khi tôi đổi thái độ lạc quan hơn trong việc phát tờ thông tin Lối Sống Mới cho các nhà hàng không chay, tôi đã nhận được nhiều phản ứng rất khích lệ. Một hôm trong một nhà hàng Ý lớn, tôi đưa cho người chủ nhà hàng xem tờ Lối Sống Mới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông nói: "Tôi sắp mở một nhà hàng chay trong nay mai. Vậy bây giờ cô biết tại sao cô đến nhà hàng tôi để trao cho tôi tài liệu này". Ông giải thích thêm rằng ông nghĩ thịt không lành mạnh và đang tìm cách chuyển thành một nhà hàng chay. Sau cùng, ông bắt tay tôi hai lần với vô vàn cảm kích.

Ðiều này nhắc nhở tôi nhớ đến một chủ nhân ăn chay khác của một nhà hàng mặn. Ông ta nói với tôi rằng ông sẽ mở một nhà hàng chay nếu có đủ khách hàng ăn chay. Một chủ nhân khác của một nhà hàng Ả Rập mặn yêu cầu hết tất cả tờ thông tin Lối Sống Mới bằng tiếng Ả Rập từ tôi và cho phép tôi để thêm trong nhà hàng của ông vào lúc gần đây. Từ vô số những phản ứng tốt đẹp, tôi nhận thấy rằng Thượng Ðế hiện đang gia trì cho thế giới.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn