Thái Lan


 
Sự an bài hoàn hảo của Thượng Ðế
cho người tầm Ðạo


Ban Báo chí Vọng Các tường trình (nguyên văn tiếng Thái)
[Vọng Các]Từ ngày 23 đến 27 tháng 5, Kim niên 4 (2007), cuộc Triển lãm Thực phẩm Xuất khẩu Thái Lan được tổ chức tại Muangthongthani Vọng Các, Thái Lan. Chúng tôi dành một chỗ của một gian hàng tại buổi triển lãm để trưng bày ấn phẩm của Sư Phụ Thanh Hải và chia sẻ một số thức ăn chay. Chúng tôi cung cấp quan khách bìa đựng hồ sơ in Lối Sống Mới, mặt sau có cộng thêm thông điệp của Truyền hình Vô Thượng Sư. Những bìa đựng hồ sơ này rất hữu dụng đối với những người tham quan triển lãm vì có nhiều công ty cũng phân phát truyền đơn của họ.

Nhiều người tỏ ý muốn viếng thăm trang mạng http://www.suprememastertv.com để xem chương trình trực tuyến. DVD thuyết pháp của Sư Phụ được mở liên tục và thu hút nhiều người đến xem một cách chăm chú. Một đồng tu gặp được một bạn cũ thân thiết chỉ trong một dịp tình cờ. Bạn của anh đã dừng lại để xem DVD của Sư Phụ "Những anh hùng chân chính" và nói rằng cuốn DVD đã trả lời câu hỏi của anh về Thượng Ðế. Chúng tôi hiểu được rằng đó là Sư Phụ đã hướng dẫn anh tới gian hàng của chúng tôi.

Cám ơn Sư Phụ đã an bài mọi việc một cách hoàn hảo và tự nhiên. Chúng con sẽ liên tục quảng bá giáo lý của Ngài và Lối Sống Mới.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn
 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm