DVD mới nhất
của
Thanh Hải Vô Thượng SưDVD-771


Ðam mê của tuổi trẻ
Ngày 12 tháng 6, 2006
(nói tiếng Anh, với 21 ngôn ngữ để chọn)

Dạng MP3 của bài thuyết pháp này cũng có trên những tiệm trên mạng của chúng ta để nghe thử và mua.


Nội dung:

"Trang phục Hung Gia Lợi" của Sư Phụ có gì đặc biệt?

Tại sao Sư Phụ luôn mặc "y phục sơn động" nhiều màu sắc khác nhau trong kỳ bế quan Hung Gia Lợi?

Quý vị có biết rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư làm thơ từ lúc Ngài mới bảy tuổi?

Quý vị có muốn biết về chuyện tình đầu tiên của Sư Phụ?

Trong DVD này, Sư Phụ kể lại một số kinh nghiệm của Ngài vào tuổi học trò và về niềm đam mê của Ngài lúc thiếu thời. Khi Sư Phụ mười lăm tuổi, Ngài phải dưỡng cha của Ngài một tháng khi ông không thể ra khỏi giường. Khi cha của Ngài bị bệnh trong những ngày cuối cùng, Sư Phụ đã cố gắng đủ mọi cách, tuy nhiên vẫn không bày tỏ được tình thương của Ngài trong những giây phút cuối. Thật đáng thương! Ðiều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta nên luôn nắm lấy cơ hội để nói mình thương cha mẹ.

Ngoài tất cả những điều này ra, Sư Phụ cũng kêu gọi mọi người trên thế giới đương đầu với sự thay đổi khí hậu. Mọi người phải tiết kiệm tài nguyên của hành tinh, bằng bất cứ cách nào có thể, và phải nên bảo vệ môi trường sinh thái của toàn thế giới. DVD-467Ðau khổ của thế giới
đến từ sự vô minh
của chúng ta


Thuyết pháp tại Tân Gia Ba,
ngày 10 tháng 1, 1995
(nói tiếng Anh, với 25 ngôn ngữ để chọn, và bìa thiết kế mới)


Nội dung:
Sư Phụ nói rằng sự đau khổ của thế giới đến từ sự vô minh của chúng ta. Tại sao?

Tại sao chúng ta phải nhớ lại mục đích của mình đến địa cầu này?

Nếu sự khác biệt duy nhất giữa thiên đàng và trái đất là chấn động lực và tần số, thì sự quan hệ giữa chấn động lực của trái đất với thiên tai, động đất và đủ loại thời tiết thất thường là gì?

Làm các nào chúng ta có thể thăng hoa chấn động lực của Trái Ðất?

Trong bài thuyết giảng của Sư Phụ, Ngài đặc biệt nhấn mạnh: "Mỗi ngày chúng ta phải thâu nhận thông tin tốt, lạc quan, có tính cách xây dựng, thông thái và khai ngộ. Và rồi từ não bộ nó sẽ điều khiển các tế bào, hệ thần kinh và mọi thứ chúng ta làm sẽ chỉ là tốt, chỉ là hòa bình, chỉ là khôn ngoan, chỉ là xây dựng, khẳng định. Và đó là cách chúng ta cứu thế giới". 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn