Từ Ðịa hạt Tuguegarao
dưới quyền Tổng giám mục Công giáo La Mã,
Phi Luật Tân

Vào ngày 16 tháng 12, Kim niên 3 (2006), để vinh danh Giáo hội Công giáo về những nỗ lực vượt bực trong việc mang lại sự ủng hộ và quan tâm rất cần thiết cho người tỵ nạn Âu Lạc trong hoàn cảnh của họ tại Phi Luật Tân nhiều năm trước, giải "Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới" từ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được trao cho Hội nghị Giám mục Công giáo Phi Luật Tân, cùng với hai đóng góp tài chánh cho Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân: 50.000$ Mỹ kim cho trường Ðại học St. Paul của thành phố Quenzon, một viện giáo dục Công giáo, và 50.000$ Mỹ kim khác cho Hội nghị Giám mục Công giáo Phi Luật Tân 15.000$ Mỹ kim trong số 50.000$ Mỹ kim đóng góp cho Hội nghị Giám mục Công giáo dành riêng cho việc chăm sóc những giám mục về hưu đã từng phục vụ Thượng Ðế và giúp người. (Xin xem tường trình chi tiết trong Bản Tin 178).

Trong tháng 5 năm 2007, Tổng Giám mục 75 tuổi của Tuguegarao, ông Diosdado A. Talamayan, D.D., đặc biệt viết một lá thư cảm tạ đến Thanh Hải Vô Thượng Sư về sự đóng góp 15.000$ Mỹ kim trợ giúp những cha xứ và giám mục về hưu. Trong thư, ông nói: "Các giám mục và cha xứ đã cống hiến cả cuộc đời son trẻ và những ngày sung sức cho sự tốt lành của mọi người. Là một niềm an ủi lớn lao khi biết Thượng Sư là một trong số những người tin rằng những vị giám mục và linh mục này, một khi họ về hưu, cũng già cả và bịnh hoạn và đáng được giúp đỡ để sống, không cần thiết trong xa hoa nhưng thoải mái... Lòng quảng đại của Ngài là một cách tốt đẹp để tạo dựng tình đoàn kết chặt chẽ giữa nhân loại trong tinh thần huynh đệ. Những vị hưu trí được hưởng hồng ân từ lòng độ lượng của Ngài cùng tôi gởi lời tri ân đến Ngài..."  


 
Thư cảm tạ và biên nhận 15.000$ Mỹ kim đóng góp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư đặc biệt cho các vị giám mục và cha xứ hưu trí.


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn