Từ Thống đốc của Ðặc quyền Yogyakarta,
Nam Dương

Ngày 27 tháng 5, năm 2006, một trận động đất nặng nề xảy ra tại Nam Dương, khiến hơn 600 ngàn người trở thành vô gia cư. Với tình thương và sự giúp đỡ tài chánh của Thanh Hải Vô Thượng Sư, tổng cộng khoảng 529.789.612$ IDR (57.586$ Mỹ Kim) trị giá hiện kim, lương thực, đồ dùng cần thiết hàng ngày, dụng cụ dựng lều tạm trú, thuốc men, v.v..., đã được Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư phân phối đến 8750 gia đình. Một đội y tế thành lập bởi các đồng tu chuyên nghiệp cũng đã cung cấp phục vụ cứu thương cho nhiều nạn nhân động đất. (Xin tham khảo tường trình trong Bản Tin 169 và 170, và danh sách Hoạt động cứu trợ nhân đạo do Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài. http://www.godsdirectcontact.org.tw/humanitarian/)

Một năm đã trôi qua và những hoạt động rộng rãi trong việc tái phục hồi và tái kiến thiết đã diễn ra với sự giúp đỡ toàn diện của các tổ chức và cơ quan từ khắp nơi trên thế giới. Thay mặt cho dân chúng của Ðặc quyền Yogyakarta, Thống đốc Hamengku Buwono X, đã ký một bằng cảm tạ gửi đến Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư để bày tỏ lòng tri ân chân thành đến Hội chúng ta và nhiều cơ quan, tổ chức và chính quyền quốc tế đã mang đến cho họ sự hỗ trợ to lớn về vật chất và tinh thần. Một bằng cảm tạ của Thống đốc Ðặc quyền Yogyakarta, Nam Dương (nguyên văn tiếng Nam Dương)
  Bản dịch tiếng Anh của bằng cảm tạ.


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn