Công đức có được
qua sự làm việc thành tâm


Do sư tỷ đồng tu Lê Anh-Thu, New Jersey, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn