Họa sĩ chó


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)


Sammy dùng cọ gắn vào một xương cao su để họa một bức vẽ tại một phòng triển lãm tranh ở Ðại học Salisbury, Salisbury, Maryland, Hoa Kỳ.


Mary Stadelbacher là sáng lập viên văn phòng Shore Service Dogs ở Salisbury, Maryland, cung cấp những con chó phục dịch được đặc biệt huấn luyện để trợ giúp những người với sự đi lại bị giới hạn bằng cách đóng cửa xe, lấy quần áo ra khỏi máy sấy, giúp ra khỏi ghế, v.v... Cách đây mấy năm, cô nghĩ là nếu chó có thể học làm những công việc phức tạp như thế thì chúng có thể học cầm cọ và vẽ.Mary Stadelbach được Sammy giúp cởi một chiếc vớ của cô ra trong lúc biểu diễn tại Ðại học Salisbury.


Giờ đây cô đã đã thành công trong việc huấn luyện vài con chó của cô biết vẽ. Kết quả là những bức họa vui tươi, sống động, tự do, màu sắc trừu tượng. Những bức họa được phết lên bởi ba con chó phục dịch tên Major, Kayne, và Sammy, tất cả đều được cứu về từ hoàn cảnh bị bỏ rơi hay ngược đãi và được cô huấn luyện làm chó phục dịch. Mỗi một bức họa được ký tên với dấu chân của họa sĩ chó. Các họa phẩm được quyên tặng với số tiền thâu được đưa vào quỹ huấn luyện và sửa sang Shore Service Dogs. 
Giới thiệu trang này đến bạn