Bé gái 2 tuổi
có chỉ số thông minh 152


Do Ban Báo chí Anh Quốc (nguyên văn tiếng Anh)
Georgia Brown, một bé gái 2 tuổi từ một gia đình sinh sống ở Aldershot, Hampshire, Anh Quốc, gần đây được chấp nhận là nữ hội viên trẻ tuổi nhất của Mensa, một hội lớn, kỳ cựu, và danh tiếng nhất về chỉ số thông minh cao trên thế giới. Hội viên được gia nhập phải đạt số điểm nằm trong 2% cao nhất (trên 98 phần trăm) của bất cứ bài trắc nghiệm tiêu chuẩn về thông minh được chứng nhận nào.

Trong sự ngạc nhiên của gia đình, Georgia có được số điểm tỷ lệ thần đồng ở 152 trong bài trắc nghiệm về chỉ số thông minh. Theo phụ huynh của em, Martin và Lucy Brown, Georgia là một đứa bé học hỏi nhanh một cách ngạc nhiên. Cô bé biết bò lúc 5 tháng, biết đi lúc 9 tháng, và tự mặc quần áo khoảng 14 tháng. Cô ta biết nói rất sớm khoảng 18 tháng cô bé đã biết đàm thoại đứng đắn. Cô bé cũng biểu lộ khái niệm vững chắc về nhiều điều ở tuổi rất nhỏ. Tuy nhiên, bà Brown nói: "Cô bé không nghĩ mình tốt hơn hay thông minh hơn ai khác cả. Cô ta là một đứa bé rất tử tế và đầy tình thương".

Thật ra, hầu như có thể thấy rõ rằng nhiều trẻ em sinh ra trong thời đại này có tâm linh, tình thương hay trí thông minh rất cao. Ðây là một dấu hiệu hoặc bằng chứng cho thấy thế giới chúng ta đang bước vào Thời đại Hoàng Kim nhờ ân điển của Thượng Ðế! 


Giới thiệu trang này đến bạn