Trường học
trên thiên giới


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Tây Hồ, Formosa, ngày 23 tháng 10, 1988
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) - MP3-CG02
 
Hôm nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi sau đây cho quý vị:
Tại sao một số trẻ em thông minh, trong khi một số khác không được thông minh bằng?
Tại sao một số người sinh ra có năng khiếu và một số không có?

Khi chúng ta cầu nguyện điều gì trong tâm, đôi khi cũng có ích, chứ không phải vô ích. Nếu chúng ta cầu nguyện rất thành tâm, lời cầu nguyện sẽ thành tựu, dù chúng ta có tu pháp Quán Âm hay không. Ðối với quý vị, những người tu pháp Quán Âm, tôi đã chỉ quý vị làm cách nào để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện điều cao quý nhất thay vì những điều ích kỷ, thế tục. Chỉ khi đó quý vị mới nhận được ân điển tối cao. Chẳng hạn như, quý vị có thể cầu được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, cầu Minh sư sẽ giúp quý vị thiền định kiên trì và tinh tấn mỗi ngày, và có thể chịu đựng thế giới này trong khi chờ thời gian đến để về Cố Hương. Quý vị không nên cầu nguyện những điều như trở thành thiên tài, hay thành khoa học gia giỏi nhất, hay bác sĩ nổi tiếng nhất.

Tuy nhiên, một số người bên ngoài cũng cầu những điều này; thậm chí trẻ em cũng cầu nguyện như vậy. Các em cầu nguyện được vào trường giỏi, thành học sinh thông minh nhất, tốt nghiệp dễ dàng và vân vân. Cho nên một số chúng sinh cao đẳng, có thể là thầy giáo hay thiên thần từ thế giới A-tula, đến với những trẻ em này trong lúc chúng đang ngủ, và lặng lẽ đem linh hồn chúng lên những trường học trên thiên giới để học hỏi về âm nhạc, khoa học hay văn chương trên cảnh giới này. Rồi các em trở nên siêu phàm và nổi bật, càng ngày càng giỏi hơn trong khi vẫn tiếp tục học hỏi.

Nếu chúng ta có thể xuất hồn lên trên cảnh giới đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều trường học đặc biệt để giáo dục trẻ em từ thế giới của chúng ta. Ðịa cầu của chúng ta không phải là hành tinh duy nhất trong vũ trụ; còn rất nhiều hành tinh tương tự như Ðịa cầu. Họ cũng có nền văn hóa, đời sống và tư tưởng giống như chúng ta. Trẻ em tại đó cũng học hỏi trong những "Trường thiên giới". Trẻ em từ nhiều hành tinh khác cũng đến đó. Thông thường, chỉ những trẻ em thông minh, xuất sắc và có nhiều phước báu mới có thể lên đó để học hỏi những điều thế gian này.

Do đó, một số trẻ em rất xuất sắc, phi thường và lanh lợi, có thể đàn nhạc thật hay, hoặc làm thơ từ thời thơ ấu. Thí dụ như, trong 10 đêm liền, một em bé 10 tuổi của một đồng tu ở Ðài Bắc nằm mơ thấy được thánh nhân và Bồ Tát trên thiên đàng. Em học hỏi rất nhiều từ các Ngài, và sau khi trở về em có thể làm thơ thật hay. Ðiều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ðối với quý vị những người tu pháp Quán Âm, tôi cũng dắt quý vị lên thiên đàng để học hỏi rất nhiều điều, trong khi quý vị ngủ. Tuy nhiên, trường học của chúng ta khác với trường của họ; điều quý vị học hỏi là Trí huệ Vĩ đại.

Ðôi khi tôi cũng đưa quý vị du ngoạn trên những cảnh giới khác, đó là lý do tại sao một số đồng tu bỗng dưng có thể làm thơ, dù là họ chưa bao giờ có khả năng này. Ngoài ra, một số chưa bao giờ thích hội họa, nhưng bây giờ có thể vẽ tranh khi họ vẽ thử; và một số chưa bao giờ say mê âm nhạc, nhưng bây giờ họ rất thích âm nhạc, học nhạc rất nhanh và đàn rất hay. Hoặc là có nhiều điều trước kia chúng ta không làm được, nhưng bây giờ lại rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn những người chuyên nghiệp. Tất cả là vì tôi đưa quý vị đi học tại những trường siêu đẳng vào ban đêm. Khi tôi dắt quý vị lên thiên đàng, quý vị cũng quan sát cách làm việc siêu đẳng của họ. Ðó là lý do tại sao đôi khi chúng ta có thể lập tức hiểu được kỹ thuật, chỉ bằng cách quan sát người khác làm việc. Dù đó không phải là nghề chuyên môn của mình, chúng ta vẫn có thể hiểu lập tức, đôi khi còn giỏi hơn những chuyên gia. Quý vị đã từng có thể nghiệm này chưa? (Ðồng tu trả lời: Dạ có!)

Do đó, sau khi tu pháp Quán Âm, chúng ta sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn và hiểu rõ tất cả những gì mình đọc. Một số người trước kia khờ khạo, bây giờ có thể làm thơ, viết báo và nói chuyện thật hùng hồn; khi đọc sách hay kinh điển, họ có thể hiểu rõ, và khi quan sát người khác làm việc, họ cũng có thể hiểu lập tức. Ðôi lúc, khi quan sát người khác làm việc, chúng ta nghĩ: "Tại sao người này ngớ ngẩn vậy? Tại sao ông ta làm theo cách này? Nhưng mình xen vào thì sẽ làm ông ta ngượng". Chúng ta có thể nghĩ rằng: "Thật bực mình! Ông ta thật chậm chạp và ngớ ngẩn! Phí sức mà chẳng được gì. Nếu mình là ông ta, mình đã nghĩ ra từ lâu rồi". Tuy nhiên, đôi khi người đó là chuyên gia và không chịu nghe chúng ta, nghĩ rằng ông biết nghề của ông, ông là chuyên gia, còn chúng ta chỉ là người thường. Mỗi lần chúng tôi bảo người ta làm việc cho chúng tôi, họ nói: "Quý vị không phải là chuyên môn, quý vị không thể hiểu được!" Rồi tôi nói: "Ðược! Không sao. Chúng tôi có thể dành thời gian học hỏi!"

Có những chuyện mà lúc đầu tôi không muốn xen vào. Tuy nhiên, khi có liên quan đến đồng tu và sự tu hành của họ, tôi phải can thiệp và nói: "Làm theo cách đó không đúng. Quý vị nên làm theo cách này!" Trong vài trường hợp, chính tôi phải tự tay thực hiện, rồi mới cải tiến hơn. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên chúng ta phải quan sát sự tu hành tiến bộ của người khác, mới có thể biết chắc ai thật sự là chuyên gia. Nếu đã là chuyên gia trong lãnh vực nào đó, quý vị sẽ làm việc thậm chí nhanh hơn, dễ dàng hơn sau khi tu pháp Quán Âm. Nếu không phải là chuyên gia, khi muốn làm việc gì mới, quý vị vẫn có thể làm được. Hãy về nhà thử xem. Thử làm điều gì trước đây quý vị chưa bao giờ làm qua, và quý vị sẽ thấy rằng tình trạng đã thay đổi. 
Giới thiệu trang này đến bạn