Giá trị của một câu hỏi hay


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 2, 2003
(nguyên văn tiếng Anh) DVD số 755
Một ông gọi điện thoại hỏi luật sư: "Trả lời 3 câu hỏi ông tính bao nhiêu tiền?"

Luật sư nói: "400$ Mỹ kim!"

Và ông này nói: "Ðắc quá, phải không?"

Luật sư nói: "Tôi đoán vậy. Thế câu hỏi thứ ba của ông là gì?"  


Giới thiệu trang này đến bạn