Chiến thắng ở đầu?
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 2, 2003
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755
Vị đại tướng đưa ra lời hô hào khích động: "Hãy xung phong đến bờ chiến thắng!"

Nửa tiếng đồng hồ sau, một thông điệp khẩn cấp gởi cho ông: "Thưa ngài! Chúng tôi cần chỉ thị thêm! Bờ ‘Chiến Thắng’ không có trong bản đồ!"  


Giới thiệu trang này đến bạn