PHÁP QUỐC

Quảng bá Truyền hình Vô Thượng Sư
tại Salon de la Télé


Sư tỷ đồng tu Joie tường trình từ Ba Lê, Pháp Quốc (nguyên văn tiếng Pháp)


[[Ba Lê] Một cuộc triển lãm mậu dịch về truyền hình được tổ chức lần đầu tiên ở Pháp Quốc từ ngày 14-17 tháng 6, Kim niên 4 (2007). Tổng cộng 60 ngàn quan khách đến tham dự suốt 4 ngày này.

Một toán đồng tu phân phát khoảng 20 ngàn tờ Truyền hình Vô Thượng Sư tại cổng chính vào công viên trong cuộc triển lãm mậu dịch. Dân chúng ngạc nhiên khi nghe có một đài truyền hình như vậy và rất phấn khởi với ý tưởng có thể xem được đài này. Một phụ nữ chúc mừng chúng tôi về việc phát huy tin tức khẳng định song song với trường chay và tâm linh, nói rằng đây là điều rất tốt nếu giới truyền thông noi theo.

Trong suốt 4 ngày này, sự gia trì của Thượng Ðế đã cảm động nhiều quan khách và chuyên gia cũng như một số ngôi sao truyền hình, khi họ nhận được tờ Truyền hình Vô Thượng Sư.^nbsp; 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm