Năng lượng vô hạn


Tin từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 293

Phát triển mới nhất trong lãnh vực phản ứng nhiệt hạch đến từ phòng thí nghiệm Rutherford Appleton ở Anh quốc. Làm việc với các cộng tác viên từ 14 quốc gia, phòng thí nghiệm này đã đệ trình lên Liên hiệp Âu châu đề án mang tên Hiper. Hiper sử dụng các tia laser để biến năng lượng nhiệt hạch thành hiện thực. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra khi hai dạng khác nhau của khí hydrô được kết hợp dưới áp suất và nhiệt độ cao, phát ra năng lượng sạch và hầu như vô hạn. Cám ơn phòng thí nghiệm Rutherford Appleton về những nỗ lực phát triển năng lượng nhiệt hạch, là dạng năng lượng có tiềm lực to lớn phục vụ cho tương lai thế giới chúng ta.