CỘNG HÒA SAKHA YAKUTIA


Nỗ lực cứu trợ được gia trì bằng phép lạ


Các đồng tu ở Trung Quốc ghi chép (nguyên văn tiếng Hoa)
Vào cuối tháng 5 năm 2007, nhiều vùng của Cộng Hòa Sakha Yakutia, thuộc liên bang của Nga Sô, bị lũ lụt. Khi nhận được chỉ thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư, các đồng tu Trung Quốc lập tức đi cứu trợ.

Nhóm cứu trợ đến Vladivostok, nơi chúng tôi mua hơn 2300 áo khoác ấm và bộ quần áo thể thao. Chúng tôi cũng nhận được hơn 100 bộ quần áo trẻ em từ các đồng tu khắp Trung Quốc. Tổng cộng, chúng tôi chuẩn bị 5000 Sách Biếu của Sư Phụ cùng với tờ thông tin Truyền hình Vô Thượng Sư và Lối Sống Mới để phát cho mọi người. Chúng tôi cũng sắp xếp cho phẩm vật cứu trợ được chuyên chở tới vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không có đường xe lửa trực tiếp từ Vladivostok đến Yakutsk và hàng hóa phải được chở bằng xe vận tải vào giai đoạn thứ nhì của cuộc hành trình. Bởi vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác, ít người có niềm tin rằng chúng tôi sẽ hoàn tất sứ mệnh này. Nhưng với sự gia trì của Sư Phụ, hàng hóa được chuyển đi vào chiều ngày 3 tháng 7, dự trù sẽ đến vào giữa 22 và 25 tháng 7.
Vào ngày 31 tháng 7, 2007, Thứ Ba, tờ Political Association News của Cộng Hòa Yakutia tường trình về nỗ lực cứu trợ của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ở Yakutia.

Tháng 7 là mùa nghỉ mát ở Nga, vì vậy đội ơn trời các đồng tu đã thu xếp có được chuyến bay đến Yakutsk vào ngày 25, nơi chúng tôi được thông báo là hàng hóa cứu trợ đã đến sớm hơn dự tính, và chúng tôi có thể bắt đầu phân phát ngày hôm sau. Nghe tin vui này, tất cả chúng tôi đều rất cảm động. Nếu không có sự gia trì của Sư Phụ, điều này hầu như không thể xảy ra được. Ngày hôm sau, chúng tôi du hành 9 tiếng bằng xe và sau cùng đến vùng bị ảnh hưởng Làng Ytyk-Kyuyol ở tiểu bang Tattinsky. Các viên chức địa phương sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi và giúp chúng tôi chuẩn bị kế hoạch công tác. Một ngày sau khi chúng tôi tới, chúng tôi đến trạm cảnh sát để sắp xếp việc đăng ký cần thiết, nhưng họ không tin vào lý do cuộc thăm viếng của chúng tôi và buộc chúng tôi phải rời khỏi nơi đây vào ngày 30. Một lần nữa chúng tôi lại âm thầm cầu nguyện với Sư Phụ. Kết quả là, nhà cầm quyền địa phương không những chỉ cho phép chúng tôi phát phẩm vật cứu trợ mà thậm chí còn gởi 2 người đến giúp chúng tôi. Khi dân làng nhận được quần áo ngày hôm sau, họ đều rất mừng và là bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Sư Phụ. Họ nói họ chưa bao giờ mơ rằng có người lo lắng về họ nhiều như thế. Một số đã viết thư cảm tạ. Sung sướng nhất là trẻ em, chúng dường như ăn mừng như đó là ngày hội. Nhiều dân làng nói họ sẽ đọc Sách Biếu một cách kỹ lưỡng ở nhà.

Chính quyền trưởng địa phương cũng viết thư cảm tạ, bày tỏ lòng tri ân Sư Phụ. Bà nhắc chúng tôi cấp tốc nhắn gửi lời cảm ơn của người dân Tattinsky đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chúng tôi tặng bà một tấm ảnh của Sư Phụ và chuyển đạt lòng quan tâm của Sư Phụ đối với các nạn nhân. Những người phụ giúp ở địa phương cũng rất yêu mến Sư Phụ, vì thế chúng tôi tặng họ ảnh của Sư Phụ và những chiếc áo khoác cánh của chúng tôi.

Chúng tôi hoàn tất việc cứu trợ vào ngày 1 tháng 8. Có rất nhiều chuyện thần kỳ quá nhiều để kể đã xảy ra trong chuyến đi này. Cảm ơn sự gia trì của Sư Phụ, nhiều việc tưởng như không thể đã trở thành có thể. Báo chí địa phương đã phỏng vấn chúng tôi và tường trình việc làm của chúng tôi. Thay mặt cho các nạn nhân, chúng tôi xin chuyển lòng tri ân của họ và lời chào đến Sư Phụ.